🔺تشریح نحوه برگزاری جلسات غیرحضوری مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با دکتر طهماسب کاظمی رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی