دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ موفق به اخذ آزمون جامع شده اند، جهت اطلاع از زمان ،دروس و منابع آزمون مذکور در اسرع وقت به مدیرگروه مربوطه مراجعه حضوری داشته باشند.

دانشجویان مقطع دکتری شرکت کننده در آزمون جامع نیمسال دوم ۹۷-۹۶ که هنوز موفق به ارائه مدرک قبولی زبان نشده اند لازم است که حداکثر تا قبل از شرکت در آزمون مذکور، جهت اخذ تعهد و پرکردن فرم مذکور به کارشناس محترم گروه مراجعه فرمایند