تسهیلات و وام های دانشگاه آزاد همدان

تسهیلات و وام ها

لیست رشته های کاردانی و کارشناسی

 

لیست رشته های کارشناسی پیوسته سال ۱۴۰۰

ردیف

رشته تحصیلی

کد رشته

۱

زبان و ادبیات فارسی

۲۰۱۰۱

۲

زبان و ادبیات عربی

۲۰۲۰۲

۳

زبان و ادبیات انگلیسی

۲۰۳۱۱

۴

مترجمی زبان انگلیسی

۲۰۳۱۵

۵

زبان و ادبیات فرانسه

۲۰۳۲۱

۶

فلسفه و حکمت اسلامی

۲۰۴۱۰

۷

فقه و مبانی حقوق اسلامی

۲۰۴۵۴

۸

علوم تربیتی

۲۰۶۱۲

۹

روانشناسی

۲۰۷۵۳

۱۰

حقوق

۲۰۸۰۳

۱۱

علوم سیاسی

۲۰۸۱۲

۱۲

باستان شناسی

۲۱۰۰۲

۱۳

مدیریت بازرگانی

۲۱۲۰۷

۱۴

مدیریت صنعتی

۲۱۲۱۱

۱۵

مدیریت کسب و کارهای کوچک

۲۱۲۶۰

۱۶

حسابداری

۲۱۳۰۱

۱۷

علوم ورزشی

۲۱۴۷۵

۱۸

جغرافیا

۲۱۵۱۷

۱۹

مشاوره

۲۱۶۰۲

۲۰

علم اطلاعات و دانش شناسی

۲۱۷۱۷

۲۱

علوم کامپیوتر

۳۰۱۱۷

۲۲

ریاضیات و کاربردها

۳۰۱۲۳

۲۳

فیزیک

۳۰۲۰۱

۲۴

شیمی محض

۳۰۳۴۹

۲۵

زیست شناسی جانوری

۳۰۶۰۰

۲۶

مهندسی برق

۴۰۱۱۹

۲۷

مهندسی صنایع

۴۰۳۱۰

۲۸

مهندسی عمران

۳۰۴۰۱

۲۹

مهندسی مکانیک

۴۰۶۷۵

۳۰

مهندسی کامپیوتر

۴۱۰۵۴

۳۱

مهندسی اپتیک و لیزر

۴۱۴۴۱

۳۲

علوم و مهندسی صنایع غذایی

۵۰۴۲۲

۳۳

علوم و مهندسی محیط زیست

۵۰۶۶۸

۳۴

نقاشی

۶۰۱۱۱

۳۵

مرمت بناهای تاریخی

۶۰۱۴۲

۳۶

مهندسی معماری

۶۰۲۰۲

۳۷

مهندسی شهرسازی

۶۰۲۰۵

 

لیست رشته های کارشناسی نا پیوسته سال ۱۴۰۰

ردیف

رشته تحصیلی

کد رشته

۱

آموزش زبان انگلیسی

۲۰۳۱۲

۲

آموزش دینی و عربی

۲۰۴۲۲

۳

آموزش و پرورش ابتدایی

۲۰۶۲۷

۴

حقوق- حقوق ثبتی

۲۰۸۸۵

۵

مدیریت بازرگانی

۲۱۲۰۷

۶

حسابداری

۲۱۳۰۱

۷

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

۲۱۴۱۳

۸

کارشناسی حرفه ای علوم کتابداری و اطلاع رسانی

۲۱۷۲۴

۹

آموزش ریاضی

۳۰۱۱۱

۱۰

مهندسی تکنولوژی مخابرات – انتقال

۴۰۱۳۸

۱۱

مهندسی فناوری آسانسور و بالابرها

۴۰۵۷۰

۱۲

مهندسی حرفه ای معماری

۴۰۸۸۹

۱۳

مهندسی حرفه ای مکانیک خودرو

۴۰۸۹۲

۱۴

مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار

۴۰۸۹۳

۱۵

مهندسی حرفه ای ساخت و تولید

۴۰۸۹۶

۱۶

مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی

۴۰۸۹۹

۱۷

مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

۴۱۴۲۱

۱۸

مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق

۴۱۴۲۴

۱۹

مهندسی علوم و صنایع غذایی

۵۰۴۰۲

۲۰

مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

۵۰۵۶۲

۲۱

نقاشی

۶۰۱۱۱

۲۲

مهندسی شهرسازی

۶۰۲۰۵

۲۳

مهندسی اجرایی عمران

۷۰۴۰۲

 

لیست رشته های کاردانی پیوسته سال ۱۴۰۰

ردیف

رشته تحصیلی

کد رشته

۱

مربی بهداشت مدارس

۲۰۵۷۶

۲

تربیت کودک

۲۰۵۷۷

۳

حسابداری

۲۱۳۰۱

۴

تربیت بدنی

۲۱۴۰۸

۵

الکترونیک عمومی

۴۰۱۰۰

۶

الکتروتکنیک

۴۰۱۳۲

۷

صنایع شیمیایی

۴۰۲۷۶

۸

ساخت و تولید

۴۰۶۰۳

۹

نقشه کشی صنعتی

۴۰۶۱۸

۱۰

مکانیک خودرو

۴۰۶۸۰

۱۱

تبرید

۴۰۷۹۹

۱۲

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

۴۰۸۰۰

۱۳

عمران

۴۰۴۹۳

۱۴

نرم افزار کامپیوتر

۴۱۰۵۲

۱۵

نقاشی

۶۰۱۱۱

۱۶

معماری

۶۰۲۰۶

۱۷

فتوگرافیک گرافیک

۶۰۲۶۸

۱۸

چاپ

۶۰۳۳۹

 

لیست رشته های کاردانی نا پیوسته سال ۱۴۰۰

ردیف

رشته تحصیلی

کد رشته

۱

آموزش زبان و ادبیات فارسی

۲۰۱۲۴

۲

آموزش زبان انگلیسی

۲۰۳۱۲

۳

آموزش دینی و عربی

۲۰۴۲۲

۴

آموزش و پرورش ابتدایی

۲۰۶۲۷

۵

مدیریت بازرگانی

۲۱۲۰۷

۶

حسابداری

۲۱۳۰۱

۷

علوم ورزشی

۲۱۴۷۵

۸

کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطلاع رسانی

۲۱۷۲۶

۹

تربیت معلم آموزش ریاضی

۳۰۱۱۶

۱۰

تربیت معلم اموزش علوم تجربی

۳۰۵۳۹

۱۱

کاردانی فنی مخابرات

۴۰۰۵۹

۱۲

کاردانی فنی کارهای عمومی ساختمان

۴۰۴۲۳

۱۳

کاردانی فنی برق

۴۰۵۵۵

۱۴

کاردانی فنی مکانیک

۴۰۵۵۸

۱۵

کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب

۴۰۹۷۳

۱۶

نرم افزار کامپیوتر

۴۱۰۵۲

۱۷

تکنولوژی محیط زیست

۵۰۵۱۸

۱۸

حفاظت ئ مرمت آثار تاریخی

۶۰۱۹۲

۱۹

معماری

۶۰۲۰۶

۲۰

معماری سنتی

۶۰۲۰۸

۲۱

کاردانی حرفه ای هنر های تجسمی – نقاشی

۶۰۲۶۵

 

 


شهریه رشته های تحصیلی ( به صورت تقریبی و علی الحساب) برای ورودی های جدید


فرم های ثبت نامی که باید توسط داوطلب تکمیل و امضا شود و سپس در سامانه آموزشیار بارگذاری گردد

  •   مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال ۱۴۰۰ در مقطع #دکتری_تخصصی

http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/33

  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال ۱۴۰۰ در مقطع #دکتری_حرفه_ای

http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/32

  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال ۱۴۰۰ در مقطع #کارشناسی_ارشد ناپیوسته

http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/31

  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال ۱۴۰۰ در مقطع #کارشناسی_پیوسته و #کاردانی_ناپیوسته

http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/30

  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال ۱۴۰۰ در مقطع #کارشناسی_ناپیوسته

http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/29

  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال ۱۴۰۰ در مقطع #کاردانی_پیوسته

http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/28

⚠️ توجه مهم :  با توجه به مقطع تحصیلی ، فرم مورد نظر را با کلیک بر روی لینک مربوطه دانلود فرمایید سپس با دقت مدارکتان را در سامانه آموزشیار مطابق این راهنمای تصویری حتماً بارگزاری فرمایید


فیلم آموزش ثبت نام در سامانه آموزشیار

*پذیرفته شدگان با جنسیت زن ، در بخش آپلود مدارک نظام وظیفه ، تصویر کارت ملی خود را با گذاری نمایند.*