شرایط عمومی:

 • ارائه تسهیلات فقط برای دانشجویان فعال و در طول هر دوره یا مقطع تحصیلی صرفا در یک رشته و تنها یک بار امکانپذیر است.
 • دانشجوی متقاضی باید در دو نیمسال قبل مشروط نشده باشد.
 • گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به بانک عامل الزامی است.
 • دانشجویانی که پس از دریافت تسهیلات میهمان می‌شوند و میهمانی ایشان تداوم می یابد و یا دانشجویانی که بر اساس ضوابط و مقررات به واحد دیگری انتقال می‌یابند؛ میزان بستانکاری ایشان در خصوص این تسهیلات توسط واحدهای مبداء به حساب واحدهای مقصد واریز گردد.
 • امکان معرفی و تشکیل پرونده دانشجویان در هر نقطه کشور جهت دریافت تسهیلات و بازپرداخت اقساط نیز میسر می باشد.
 • اشتغال به تحصیل دانشجویان در سنوات تحصیلی مجاز داشته باشد.
 • عدم تامین شهریه یا بورسیه توسط سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی برای دانشجویان شاغل.

شرایط اختصاصی:

 • تسهیلات ارائه شده به دانشجویان فقط به حساب شهریه دانشجویان واریز می گردد.
 • ارائه تسهیلات براساس اولویت بندی زمان ثبت نام در سامانه و طی مراحل مربوطه صورت می گیرد.
 • ثبت نام در سامانه دال بر دریافت تسهیلات دانشجویان نمی باشد و نظارت و تایید مراحل پرداخت براساس مستندات مورد تایید دانشگاه محل تحصیل دانشجو و صندوق صورت می پذیرد.
 • رعایت قوانین و مقررات صندوق در خصوص وام شهریه که در این شیوه نامه پیش بینی نشده، برای دانشجو الزامی است.
 • فهرست تایید شده متقاضیان وام شهریه در هر نیمسال تحصیلی از طریق صندوق برای پرداخت به بانک ارسال می شود.
 • کلیه متقاضیان استفاده از تسهیلات و ضامن/ضامنین مطابق دستورالعمل بانک مرکزی اگر دارای مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) و یا چک برگشتی در سیستم بانکی باشند، امکان دریافت تسهیلات را نخواهند داشت.
 • پرداخت هرگونه اضافه واریزی تسهیلات اعطایی به حساب شهریه تا زمان فارغ‌التحصیلی، انصراف و… دانشجویان امکانپذیر نیست.
 • دریافت کنندگان تسهیلات از بانک های قرض الحسنه مهر ایران و رسالت می توانند درصورت فارغ التحصیلی گواهینامه موقت، دانشنامه و… را دریافت نمایند.
 • مبلغ تسهیلات می بایست براساس سنوات و ترم های باقیمانده از تحصیل تعیین گردد. (ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای تحصیلی طبق مقررات آموزشی).
 • واحدهای دانشگاهی در اعطای تسهیلات به متقاضیان اولویت‌های زیر را رعایت می نمایند:
 • متقاضیانی که نسبت به سایر دانشجویان دارای بیشترین میزان بدهی شهریه، می‌باشند.
 • دانشجویانی که از سایر تسهیلات اعطایی صندوق رفاه (وام بانک ملی، وزارت علوم و…) استفاده نکرده باشند در الویت دریافت تسهیلات می باشند.
 • دانشجویان دارای اقساط معوق به صندوق رفاه دانشجویان نباشند.
راهنمای ثبت نام