با سلام و احترام
قابل توجه همکاران محترم

نظر به ارسال بخشنامه تمدید قرارداد بیمه تکمیلی ، کارکنان و اعضای هیات علمی محترم تمام وقت غیر بازنشسته جهت ثبت نام و تمدید بیمه ی فوق به وب سایت sajed.iau.ir مراجعه و مطابق فایل راهنمای ثبت نام ضمیمه اقدام فرمایید . لازم به ذکر است هنگام ثبت نام همراه داشتن اصل دفترچه بیمه برای شخص اصلی و افراد تحت تکفل و اصل کارت ملی همکار جهت اسکن (صفحه اول دفترچه بیمه ) ضروری میباشد . (حجم فایل اسکن شده نباید بیشتر از KB400 باشد )
نظر به اینکه تعدادی محدود از همکارن ممکن است به دستگاه اسکنردسترسی نداشته باشند می توانند صرفا جهت اسکن مدارک (ونه ثبت نام در سامانه ) همه روزه در ساعات اداری طبق برنامه ذیل به طبقه دوم حوزه اداری مالی (خانم ها فریدونی ، محبیان و عیوضی و آقای مهدی شهابی و نوروزی ) مراجعه نمایند.

۱- حوزه ریاست (۲۴/۱۱/۹۷ )
۲- حوزه اداری مالی( ۲۵/۱۱/۹۷)
۳- حوزه معاونت آموزشی( ۲۸/۱۱/۹۷)
۴- حوزه معاونت پژوهشی (۲۹/۱۱/۹۷)
۵- حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی( ۲۹/۱۱/۹۷)
۶- دانشکده علوم انسانی (۳۰/۱۱/۹۷)
۷- دانشکده هنرومعماری،علوم پایه،فنی و مهندسی (۳۰/۱۱/۹۷)

لازم به توضیح است عدم ثبت نام در سامانه ی فوق به منزله انصراف همکاراز عضویت در صندوق بیمه تکمیلی تلقی خواهد شد و هیچگونه مسئولیتی متوجه کمیته ی بیمه و رفاه نخواهد شد. لطفا هنگام ثبت نام افراد تحت تکفل و مشخصات فردی را کنترل فرمایید و در خصوص اضافه یا کسر عضوی از اعضای تحت تکفل نیز میتوانید اقدام فرمایید.

نکته ی خیلی مهم
در صورت رویت این خطا “فقط اساتید و کارکنان تمام وقت می توانند از بیمه مازاد استفاده نمایند” دو حالت زیر وجود دارد :
۱- آخرین حکم کارگزینی شما درست ثبت نشده و سامانه شما را بعنوان کارمند یا هیات علمی تمام وقت نمیشناسد که بایستی از طریق کارگزینی واحد نسبت به رفع مشکل اقدام گردد .
۲- شما کارمند یا هیات علمی تمام وقت با مجوز دانشگاه آزاد اسلامی نیستید .

با احترام مجدد – امور رفاهی

دریافت راهنمای ثبت نام