به اطلاع استادان ، دانشجویان ، کارکنان و مراجعین محترم می رساند بنا بر تصمیمات اتخاذ شده از ابتدای مهرماه سالجاری ، کلیه امور آموزشی و اداری دانشگاه  از روز یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰  الی ۱۶:۱۰  می باشد، بدیهی است روز های شنبه  دانشگاه به صورت کامل تعطیل خواهد بود .