🔺نحوه طراحی سوالات در سامانه ی وادانا (ویژه ی اساتید)

🔺نحوه ی دسترسی به پاسخهای ارسالی دانشجویان پس از اتمام آزمون و بررسی آزمون برگزار شده (ویژه ی اساتید)

🔺نحوه ی طراحی سوال امتحان از فایل اسکن شده؛، بدون نیاز به تایپ (ویژه ی اساتید)

🔺نحوه ی ورود سوالات تستی به صورت کلی و یکجا از فایل ورد به سامانه ی وادانا (ویژه ی اساتید)

یک آموزش دیگر از نحوه ی ورود سوالات امتحانات در وادانا (ویژه اساتید)

ادامه ی آموزش فوق الذکر

نحوه طراحی سوالات دروس مشترک

🔻تلفن های پشتیبانی ایام امتحانات

💎دانشجویان گرامی، در ایام امتحانات از روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ پشتیبانی آموزشی و فنی امتحانات از طریق شماره های ذیل انجام می شود: شود:

🔻پشتیبانی تلفنی از ساعت ۸ الی ۱۹ (ساعات امتحان در ایام امتحان)

🔹 آقای شیخ محمدی ☎️👈 ۰۹۱۸۲۱۲۸۹۸۴

🔹 آقای خوشبخت ☎️👈 ۰۹۱۸۳۱۶۸۰۳۸

🔹 خانم شورینی ☎️👈 ۰۹۱۸۰۰۶۸۶۱۸

🔹خانم اسفندیاری ☎️👈 ۰۸۱۳۴۴۸۱۱۲۰

🔹 آقای حمزه ☎️👈 ۰۹۳۶۱۴۳۳۱۳۵

🔹 آقای اسماعیلی ☎️👈 ۰۹۳۵۹۸۳۵۶۳۵

🔹 آقای جمشیدی ☎️👈 ۰۹۲۲۲۱۲۹۹۷۵

🔹 آقای احسان بخش ☎️👈 ۰۹۳۶۳۴۴۷۱۷۴