چهارشنبه, ۱۴ خرداد , ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۹

ردیف

عنوان   کتاب مولف

ناشر

۱

ولایت فقیه امام خمینی(ره) موسسه چاپ و نشر عروج

۲

صحیفه امام (ره) به ویژه جلدهای ۱و۲و ۱۷و۱۸و۱۹و۲۰و۲۱ امام خمینی (ره) موسسه چاپ و نشر عروج

۳

رهیافت تحلیلی به وصیت نامه امام خمینی(ره)

دکتر محمد نصیری

سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

۴

اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) دکتر محمدحسین جمشیدی پژوهشکده انقلاب اسلامی

۵

زندگی نامه سیاسی امام خمینی(ره)

محمدحسن رجبی

مرکز اسناد انقلاب اسلامی

۶

ولایت و حکومت

حضرت آیت الله خامنه ای(دام ظله)

صهبا

۷

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

حضرت آیت الله خامنه ای(دام ظله)

صهبا

۸

درآمدی بر انقلاب اسلامی ایران

روح ا… حسینیان

مرکز اسناد انقلاب اسلامی

۹

تحولات سیاسی – اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران

دکتر یحیی فوزی

موسسه چاپ و نشر عروج

۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران