ساختار سازمانی


رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

مدیر کل حوزه ریاست

دکتر مهدی مجلسی


معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون توسعه و منابع انسانی

معاون پژوهش و فناوری

معاون فرهنگی و دانشجویی

دکتر شاهرخ قاسم زاده


معاون سما

دکتر امید دژدار


رئیس دانشکده فنی و مهندسی

دکتر امید دژدار


رئیس دانشکده علوم پایه

دکتر امید دژدار


رئیس دانشکده هنر و معماری

دکتر غلامرضا خاکسار


رئیس دانشکده علوم انسانی