سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۳
گروه آموزشیمدیر گروه آموزشیکارشناس گروه آموزشی
معماری (تحصیلات تکمیلی)فرهاد کاروان
معماری (کاردانی-کارشناسی)فرهاد کاروان
شهرسازیمحمد رحمانی
نقاشیسید محمود صائمین
فلسفه هنر (تحصیلات تکمیلی) حسین اردلانی