در راستای تجدیدنظر سازمانی در واحد و تفکیک آن به صورت دانشکده ای، دانشکده فنی و مهندسی در سال ۱۳۸۶ با ۹ رشته و حدود ۵۰۰۰ نفر دانشجو فعالیت خود را آغاز کرد. در ابتدای تاسیس دانشکده به دلیل عدم آماده بودن زیرساخت های موردنیاز جهت تاسیس دانشکده مستقل، رشته های مرتبط با هنرومعماری نیز در زیرمجموعه این دانشکده قرار گرفته و فعالیت نمودند.

در بدو تاسیس ساختمانهای شهید عباسپور، فارابی و شهید بهشتی به عنوان ساختمانهای آموزشی در اختیار این دانشکده قرار گرفت. در اواخر سال ۱۳۸۹ و همزمان با تاسیس دانشکده هنر و معماری و استقلال آن از دانشکده فنی و مهندسی محل استقرار اصلی این دانشکده به ساختمان یادگار امام ( ره ) منتقل و ساختمانهای شهید عباسپور و بهشتی در اختیار دانشکده هنر و معماری قرار گرفت. ساختمان فارابی نیز به عنوان سایت تخصصی کارگاه های کامپیوتر تجهیز و مورد بهره برداری قرار گرفت. در حال حاضر تعداد دانشجویان این دانشکده در حدود ۴۲۰۰ نفر و تعداد رشته مقاطع آن نیز ۲۵ رشته در چهار گروه برق، عمران، مکانیک و کامپیوتر می باشد. اعضای هیات علمی که با دانشکده همکاری می نمایند به صورت ۲۳ نفر عضو هیئت علمی تمام وقت، ۲ نفر نیمه وقت، ۱۴ نفر دانشجوی دکتری و ۸۰ نفر به صورت مدعو می باشد.

این دانشکده در راستای برگزاری مطلوب کارگاه ها و آزمایشگاه های موردنیاز مجهز به تجهیزات و ابزار پیشرفته می باشد. تعدادی از کارگاه ها و آزمایشگاه های این دانشکده عبارتند از :

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۱و۲ – کارگاه ترانسفورماتور – کارگاه plc – آزمایشگاه برق فشار قوی – کارگاه مدارهای فرمان – کارگاه عیب یابی کابل – کارگاه خط گرم و مفصل – کارگاه اجزاء ساختمان – کارگاه جوشکاری و ورقکاری – آزمایشگاه تکنولوژی بتن – آزمایشگاه مکانیک خاک – آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات – کارگاه تراشکاری و فرزکاری – کارگاه مکانیک عمومی – مجموعه کارگاه های مکانیک خودرو – آزمایشگاه کنترل صنعتی – آزمایشگاه مقاومت مصالح – کارگاه سر کابل و مفصل