نظر به سوابق علمی و فرهنگی و اهمیت تاریخی شهر همدان، در پاسخ به خواست مردم فرهنگ دوست و ادب پرور همدان در سال ۱۳۸۵ دانشکده علوم انسانی به عنوان نخستین دانشکده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تاسیس شد. در این دانشکده که با هدف گسترش آموزش عالی رشته های علوم انسانی در استان همدان تاسیس گردید.

هم اکنون ۳۷ کد رشته در مقاطع مختلف کاردانی تا دکتری تخصصی با بیش از ۵۰۰۰ نفر دانشجو دایر می باشد. تعداد ۶۱ نفر استاد تمام وقت، ۹ نفر استاد نیمه وقت و ۱۵۹ نفر استاد حق التدریس، در راستای اهداف تعیین شده آموزشی و پژوهشی، در حال همکاری با این دانشکده می باشند. تعداد کل کارمندان این دانشکده نیز ۱۸ نفر می باشند که در حوزه های مختلف دانشکده در حال انجام وظیفه هستند.

نخستین رئیس این دانشکده، دکتر محمد رحمانی از اعضای هیأت علمی گروه جغرافیا تا شهریور ماه ۱۳۸۷ عهده دار این مسئولیت بود. پس از ایشان آقای جلال رحیمی از اعضای هیأت علمی گروه علوم تربیتی، این مسئولیت را تا اردیبهشت ۱۳۸۸ برعهده داشتند. سپس دکتر علی طاهری از اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی عهده دار ریاست دانشکده تا تیرماه ۱۳۸۹ بود. از این سال تا دیماه ۱۳۹۱ نیز دکتر علیرضا رضائی از اعضای هیأت علمی گروه علوم سیاسی عهده دار ریاست دانشکده علوم انسانی بودند که در پی انتصاب ایشان به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دکتر داوود زندی به عنوان ریاست دانشکده انتخاب گردیدند و در ادامه نیز در ابتدای سال ۱۳۹۳ دکتر علی غلامی مهرداد  به عنوان ریاست دانشکده معرفی گردید و در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ نیز دکتر مهدی مجلسی به عنوان ریاست این دانشکده انتخاب شد.

درحال حاضر دانشکده متشکل از ۸۲  رشته تحصیلی  در مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. تعداد اعضای هئیت علمی دانشکده ۸۱ نفر می باشد که از این تعداد ۲ نفر استاد، ۳ نفر دانشیار، ۲۷ نفر استادیار، ۴۹ نفرمربی می باشد.