اهداف دانشکده:

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در راستای اهداف عالیه دانشگاه آزاد اسلامی و  چشم انداز تعیین شده در واحد همدان، در صدد است تا اهداف زیر را با شعار کیفی سازی آموزش و پژوهش دنبال نماید:

الف: پرورش استعدادها از طریق آموزش و پژوهش های علمی به منظور کمک به تجهیز و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در سطح استانی و ملی.

ب: ایجاد امکانات پژوهشی به منظور شناخت و تحلیل پدیده های انسانی و اجتماعی، در جهت افزایش توان علمی در رشته های مختلف علوم انسانی و همسوئی با دیگر دانشکده ها و نهادهای مرتبط در سطح استانی برای دست یابی به راه حلهای عملیاتی و کاربردی منطبق بر اسناد توسعه ای استان و کشور.

ج: گسترش و تعمیم امکانات آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم انسانی در سطح جامعه.

د: گسترش مقاطع تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشته های تحصیلی، منطبق بر  آمایش آموزش عالی در استان همدان.

 

وظائف دانشکده:

الف: آموزش دانشجویان در رشته های مختلف علوم انسانی مطابق با سرفصل های دروس و با توجه به ضوابط و
سیاستهای عالی آموزشی و پژوهشی ابلاغی از ناحیه دانشگاه.

ب: انجام پژوهشهای علمی بنیادی و کاربردی در رشته های مختلف علوم انسانی برحسب نیاز استان و کشور.

ج: تشکیل و برگزاری سمینارها، همایش ها و کنفرانس های علمی و آموزشی در سطوح مختلف منطقه ای، ملی و بین المللی.

د: ترجمه و تالیف کتب و  چاپ و نشر مجلات تخصصی در رشته های مختلف  علوم انسانی.

ه: بررسی و پیش بینی نیازهای پرسنلی، تجهیزاتی، وسایل و لوازم مورد نیاز و پیگیری در خصوص تأمین نیازهای سالیانه دانشکده.

و: رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی و … دانشجویان و ارایه راهنمایی های لازم

ز: نظارت مستقیم بر حسن انجام وظایف مدیران گروههای آموزشی ذیربط.

ح: تهیه گزارشات و ارایه آمار و اطلاعات مورد نیاز به مقامات مسؤول دانشگاه.

ط: ارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی به موسسات، نهادها و سازمانهای استان براساس سیاستهای دانشگاه

 

از جمله ویژگی ها و امکانات دانشکده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • بزرگترین دانشکده دانشگاه از نظر فضای آموزشی
 • دارا بودن بیشترین دانشجوی دانشگاه
 • بیشترین قبولی در مقطع کارشناسی ارشد
 • بیشترین رشته های دانشگاهی
 • ارائه سرویس آموزشی دروس عمومی(زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، تربیت بدنی و معارف اسلامی) به تمام دانشکده ها
 • دارا بودن مجله علمی پژوهشی بیومکانیک ورزشی
 • لابراتوار تخصصی زبان های خارجی
 • آزمایشگاه روان شناسی بالینی
 • آزمایشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • سمعی و بصری
 • کارگاه کتابداری
 • مجاورت با کتابخانه مرکزی و سایت مرکزی اطلاع رسانی دانشگاه
 • مجاورت با کتابفروشی و انتشارات (چاپ و تکثیر)