گروه آموزشیمدیر گروه آموزشیکارشناس گروه آموزشی
گروه علوم تربیتی و روانشناسیاعظم قویدل
گروه تربیت بدنی (تحصیلات تکمیلی)نادر فرهپور
گروه تربیت بدنی (کاردانی - کارشناسی)غلامرضا خاکسار
گروه زبان انگلیسیسید داریوش احمدی
گروه علم اطلاعات و دانش شناسیسید علی اکبر فامیل روحانی
گروه حسابداریبهروز قربانی
گروه حقوقمصیب جاویدمهر
گروه باستانشناسیرویا تاج بخش
گروه الهیاتمرضیه پیله ور
گروه علوم سیاسی و روابط بین المللعباس صالحی نجف آبادی
گروه ادبیات فارسیمنیژه زارعی
گروه معارف اسلامیسید حمید حسینی
گروه مدیریتعلیرضا اسلامبولچی