دانشکده علوم پایه در سال ۱۳۸۶ تاسیس شد و فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی خود را با شش گروه‌ آموزشی پرستاری، ریاضی، زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک و محیط‌زیست آغاز کرد. در سال ۱۳۹۵ نیز گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی به جمع گروه‌های آموزشی دانشکده افزوده شد.

در حال حاضر ۳۸ نفر عضو هیأت علمی تمام‌وقت شامل ۵ نفر با مرتبه علمی دانشیار، ۱۶ نفر با مرتبه علمی استادیار و ۱۷ نفر با مرتبه علمی مربی و یک عضو هیات علمی نیمه‌وقت با مرتبه علمی استاد در این دانشکده به امر تعلیم و تربیت آینده‌سازان این مرز و بوم اهتمام دارند. از طرفی اعضای هیات علمی این دانشکده بیش‌ترین آمار تولیدات علمی و فعالیت‌های پژوهشی را در مقایسه با استادان شاغل در سایر دانشکده‌ها به‌خود اختصاص داده‌ و تاکنون موفق به کسب عناوین برجسته علمی و پژوهشی در سطح ملی شده‌اند.

از رشته‌های دایر و فعال دانشکده می‌توان به صنایع شیمیایی و تکنولوژی محیط‌زیست در مقطع کاردانی، محیط‌زیست در مقطع کارشناسی ناپیوسته، پرستاری، ریاضی، زیست‌شناسی- علوم سلولی مولکولی، زیست‌شناسی – علوم جانوری، شیمی محض، فیزیک هسته‌ای، مهندسی صنایع غذایی و مهندسی منابع‌طبیعی-محیط‌زیست در مقطع کارشناسی، آموزش ریاضی، ریاضی کاربردی-آنالیز عددی، ریاضی محض، زیست‌شناسی-فیزیولوژی جانوی، زیست‌شناسی سلولی و تکوینی، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، زیست‌شناسی-میکروبیولوژی، ژئوفیزیک-گرانی‌سنجی، شیمی معدنی، فیزیک-حالت جامد، فیزیک-اتمی و مولکولی، علوم و مهندسی محیط‌زیست-آلودگی محیط‌زیست، علوم و مهندسی محیط‌زیست-آمایش محیط‌زیست و مدیریت محیط‌زیست در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین ریاضی کاربردی- آنالیز عددی، ژئوفیزیک-گرانی‌سنجی، شیمی آلی، فیزیک، علوم و مهندسی محیط‌زیست-آلودگی محیط‌زیست و علوم و مهندسی محیط‌زیست-آمایش محیط‌زیست در مقطع دکتری تخصصی اشاره کرد.

ساختار اداری دانشکده نیز شامل اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با هشت نفر کارشناس و اداره امور پژوهشی با یک نفر کارشناس است. از اهم وظایف اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی می‌توان به پذیرش دانشجو، برنامه‌ریزی آموزشی، پیگیری امور مربوط به پیشرفت تحصیلی دانشجویان، اخذ مجوزهای لازم برای ادامه تحصیل دانشجویان، امور فراغت از تحصیل، نظارت بر عملکرد گروه‌های آموزشی و برگزاری امتحانات از جمله ارزیابی جامع دانشجویان دکتری تخصصی و امتحانات پایان نیمسال تحصیلی اشاره کرد.
از طرفی از اهم وظایف اداره امور پژوهشی نیز می‌توان به پیگیری امور مربوط به فعالیت‌های پژوهشی استادان و دانشجویان، برنامه‌ریزی و پیگیری امور مربوط به انجمن‌های علمی دانشجویی، برنامه‌ریزی و پیگیری امور مربوط به تصویب پیشنهاده پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نظارت بر ارزیابی جامع دانشجویان دکتری تخصصی و برنامه‌ریزی، برگزاری و نظارت بر جلسات دفاع از پایان نامه/رساله اشاره کرد.
در حال حاضر شوراهای آموزشی، پژوهش و فناوری، تحصیلات تکمیلی و فرهنگی در دانشکده فعال هستند.