گروه آموزشیمدیر گروه آموزشیکارشناس گروه آموزشی
گروه ریاضیفرج اله محمدی یعقوبیزهرا گمار
گروه زیست شناسیمینو محمودیسیمین چاوشی
گروه میکروبیولوژیمسعود زندیسیمین چاوشی
گروه فیزیک و ژئوفیزیک (تحصیلات تکمیلی)سیده راضیه مشعریانزهرا گمار
گروه فیزیک و ژئوفیزیک (کاردانی - کارشناسی)وحید فیاضزهرا گمار
گروه پرستارینسرین متین نیازهرا گمار
گروه محیط زیستبهاره لرستانیسیمین چاوشی
گروه صنایع غذاییسید معین نظری
گروه شیمیسعید جامه بزرگیسیمین چاوشی