عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی ریاضی- دانشگاه رازی

کارشناسی ارشد (M.S)
ریاضی کاربردی گرایش علوم کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیر کبیر

کارشناسی ارشد (M.S)
حسابداری
داننشگاه آزاد اراک

دانشجوی دکترای تخصصی (Ph.D)
حسابداری
داننشگاه آزاد بروجرد

مدیر عامل و عضو هیات موسس و هیات امنا موسسه خیریه یاوران ملایر 1392-1394

معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد 1395-- 1396

بازرس کانون فرهنگی اجتماعی مردمی دیار کریم خان ملایر 1396--

مسئول کانون فرهنگی مهدی(عج) یاوران ملایر 1397--

مدیر فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 1398--