عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه مکانیکمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

مدیر عامل پویا انرژی اکباتان

1- انجمن مهندسان مکانیک ایران
2- انجمن مهندسی جوش ایران
3- سازمان نظام مهندسی ساختمان
4- مجمع متخصیصین انرژی و کربن ایرانیان