عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه کامپیوترمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دیپلم متوسطه رشته ریاضی فیزیک - دبیرستان شهید حاجی بابایی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) - دانشگاه ازاد اسلامی واحد ملایر
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر(سیستم های نرم افزاری) - دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک

- مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال 1396
- مدیر کارگاهها و آزمايشگاهها از سال 1386 تا 1396
- سرپرست دفتر ارتباط با صنعت و جامعه سال 1392
- مدرس گروه کامپيوتر دانشگاه آزاد واحد همدان از سال 1383
- مدرس گروه کامپيوتر آموزشکده سماء همدان از سال 1383 تا 1386
- مدرس گروه کامپيوتر دانشگاه پيام نور همدان سال 1386
- مدرس کارگاههاي ضمن خدمت واحد همدان کامپيوتر ويژه اعضاي هيئت علمي 1383 تا 1386
- سرپرست تيمهاي رباتيک دانشگاه آزاد واحد همدان در مسابقات رباتيک تبريز 1386

- مديريت تاسيس، راه اندازي و تجهیز کارگاه و آزمايشگاه در واحد همدان از سال 1386 تا 1396
- مشاوره و نظارت بر توسعه کارگاهها و آزمايشگاههاي مراکز دانشگاه آزاد استان همدان از سال 1387
- مدیر نمونه حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي 1390
- استاد منتخب گروه کامپيوتر در سال 1392
- استاد منتخب دانشکده فني مهندسي در بزرگذاشت روز معلم سال 1392
- تقدير نامه از مديرکل مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان همدان جهت همکاري در تاسيس مرکز جوار دانشگاهي و اجراي مهارت هاي پيشرفته دانشگاهها