عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه نقاشیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1362- دیپلم علوم تجربی / دبیرستان ابن سینا / همدان
1362- کارشناسی نقاشی / دانشکده هنرهای زیبا / دانشگاه تهران
1375- کارشناسی ارشد ارتباط تصویری / دانشکده هنرهای زیبا / دانشگاه تهران

مدیرعامل و مدیر هنری کانون تبلیغاتی صبا / از سال 72 تا کنون
کارشناس رسمی دادگستری در رشته صنایع دستی
عضو هیات موسس و عضو هیات مدیره انجمن صنفی کانونهای تبلیغاتی استان همدان / 1378 - 1393

1- نیلوفر دارابی: بررسی پیشینه و اصول گره چینی دوره سلجوقی و صفوی و کاربرد آن در گرافیک/ زمستان 94/ موسسه آموزش عالی هگمتانه/ همدان
2- زهرا موسوی: نقش گرافیک در طراحی تمبرهای مشاهیر ایران ( سال 57 تا کنون) / زمستان 94/ موسسه آموزش عالی هگمتانه/ همدان
3- بهناز جهانیان: رنگ در نشانه / زمستان 94/ موسسه آموزش عالی هگمتانه/ همدان
4- پژواک ترکمن: بررسی گرافیک محیطی در شهر تهران / تیر 95 / موسسه آموزش عالی هگمتانه/ همدان

نفر دوم طراحی المان آزادگان در سطح کشور

عکاسی، حجم سازی، نگارگری، خوشنویسی، نرم افزارهای گرافیکی