عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه علم اطلاعات و دانش شناسیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران1392-
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، 1384- 1386.
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، 1370- 1374.
ديپلم علوم تجربی ، دبيرستان علویان، همدان، 1365-1369.

کارآفرینی، اطلافرینی، پژوهش و روش تحقیق، مشاور کسب و کارهای نو پدید، اقتصاد اطلاعات، بازاریابی اطلاعات، مدیریت دانش، اینترنت و فناوری اطلاعات

مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
همدان
1351
34494025

عضو انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، عضو هیأت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه همدان، 1387 – 1391، عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان، عضو هیأت اجرایی کانون فارغ التحصیلان واحد همدان، 1387 – ، عضو کمیته اجرایی همایش بین المللی حکیم هزاره ها "بوعلی سینا" همدان، 1386، عضو کمیته درآمد زایی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان، و ...