عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه حسابداریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

از یکشنبه الی پنجشنبه در ساعات اداری

تدریس : دروس تئوری حسابداری 1 و 2 - حسابداری مدیریت - چارچوب مفاهیم گزارشگری مالی - روش تحقیق در حسابداری
تدریس : حسابداری پیشرفته 1و2 - حسابداری میانه 1و2 - حسابرسی 1و2 - زبان تخصصی حسابداری - اصول حسابداری - حسابداری صنعتی 1و2و3 -