عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دانشجوی دکتری پرستاری 1397 دانشگاه علوم پزشکی همدان
کارشناس ارشد پرستاری، آموزش داخلی و جراحی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران،1381
رتبه 1آزمون کنکور کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی سال1378
فارغ التحصیل رتبه 1 مقطع کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان 1378

مسئول EDO
مدیر گروه پرستاری97-1396
مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان94-1389
رییس اداره پژوهش دانشکده علوم پایه89- 1388
عضو هیئت علمی رسمی قطعی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از 1383
مربی حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، همدان و دانشگاه علوم پزشکی همدان.
مدیر گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان به مدت 3 ماه.
پرستار بخش های سی سی یو، آی سی یو و مغز واعصاب دوران طرح نیروی انسانی
عضو کمیته علمی واجرایی همایش های متعدد (عفونی، پرفشاری خون و ...) دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
عضو شوراهای متعدد (سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان، زنان فرهیخته و ...) دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

همکاری با سایر گروهها (روانشناسی و ...)

پژوهشگر برتر علوم پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1397
پژوهشگر برتر رتبه سه علوم پزشکی، دانشگاههای آزاد اسلامی استان همدان سال 94
پژوهشگر برتر رتبه سه علوم پزشکی، دانشگاههای آزاد اسلامی استان همدان سال 93
پژوهشگر برتر علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان سال 93
عضو هیئت علمی برتر رتبه 3 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان سال1393.
پژوهشگر برتر رتبه سه علوم پزشکی، دانشگاههای آزاد اسلامی استان همدان سال 92
عضو هیئت علمی برتر رتبه 2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان سال 1391
پژوهشگر نمونه علوم پزشکی منطقه 5 سال1389.
مقاله برتر همایش باشگاه پژوهشگران جوان شاهرود سال 1385

برخی دوره های آموزشی گذرانده شده:
پژوهش: روش تحقیق در علوم پزشکی، سیستم های اطلاع رسانی پزشکی، روش شناسی تحقیقات کیفی (مقالات مروری-متاآنالیز)، روش شناسی تحقیقات کیفی، نحوه نگارش cv، مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی، چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم و آشنایی با شیوه های چاپ مقالات در مجلات ISI، آشنایی با نرم افزار End note، آشنایی با نظام رتبه بندی دانشگاهها در جهان، آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی، کتابخانه دیجیتال
آموزش: تدوین طرح درس، آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو و بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه، فضای مجازی و توسعه حرفه ای معلم، کیفیت تدریس و تدریس اثربخش
آمار: آشنایی با آمار مقدماتی، آشنایی با آمار و نرم افزارSPSS مقدماتی، آشنایی با آمار و نرم افزارSPSS پیشرفته
کامپیوتر: آموزش ایجاد Weblog، آشنایی با نرم افزار Word، آشنایی با نرم افزارEXcel، آشنایی باOffice 2000، آشنایی با نرم افزار Power point، آشنایی با کامپیوتر و مقدمات ویندوز98 و ویندوز98 تکمیلی، آموزش اینترنت، Photoshop 7
زبان انگلیسی: Toefel
سایر: آموزش تربیت قرآنی
مدیریت زمان: مفاهیم و ابزارها
استرس مقابله و پیشگیری
EFQM