عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمرانمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی مهندسی عمران-عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان
کارشناسی ارشد سازه دانشگاه زنجان
دكتراي مهندسي سازه از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

کنترل لرزه ای سازه ها
تکنولوژی بتن پیشرفته
طراحی سازه ها و فونداسیون های صنعتی

مدیر گروه عمران 96-95
كنگاور
1356
09126206106

عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان- پايه يك محاسبه و اجرا