عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- رتبه اول مسابقات علمي كارشناسي پرستاري سال 79 13 منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامي.
- فارغ التحصيل ممتاز مقطع كارشناسي پرستاري دانشگاه آزاد واحد همدان سال1379 .
- رتبه 4 آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي سال1379.
- فارغ التحصيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران سال 1382 با معدل 17/20 و نمره پايان نامه 94 / 18 .

- مدیر توسعه سلامت دانشگاه آزاد اسلامی، استان همدان از آذر 1398 تا 1400
- مدير گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان از اذر 1397 -آذر 1398
- مدير گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان از اذر 1386 تا 1390 .
- مدير گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان از اذر 1397 تا کنون .
- مدیر تحصیلات تکمیلی و پژوهش پردیس علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از فروردین 90تا شهریور 93.
- مدیر انجمن¬های علمی دانشجویی آزاد اسلامي واحد همدان از شهریور95 تا آذر 1397.
- مدیر مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان از شهریور 95.
- عضو كميته علمي اجرايي دومين سمينار منطقه اي گروه پرستاري همدان خرداد 1383 .
- عضو كميته علمي و اجرايي اولين همايش منطقه اي بيماريهاي عفوني دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان .
- داور هفتمین همايش پ‍ژوهشي ساليانه دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشکي شرق کشور ،مشهد 1390- داوری 54 عنوان مقاله.
- دبیر علمی همايش منطقه اي سلامت زنان ، همدان، 1390ارديبهشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

 پژوهشگر برتر منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامي سال 1388. در شاخه علوم پزشکي
 رتبه دوم پژوهشگر برتر دوساله دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1391
 رتبه اول، پژوهشگر برتر دانشگاه¬های استان همدان 1391
 رتبه اول، پژوهشگر برتر گروه آموزش پزشکی منطقه 5، 1391
 پژوهشگر برتر ،رتبه اول علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 1395
 پژوهشگر برتر ،رتبه دوم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان 1395