عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1380
کارشناسی ارشد پرستاری- داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1383

سمت نوع وظايف محوله، مکان فعاليت، نام ، رتبه علمي و رشته تحصيلي، مسئول مافوق، تاريخ از لغايت
مسئول وب سايت دانشكده پرستاري مامايي همدان تكميل وب سايت دانشكده دانشكده پرستاري مامايي همدان غلامحسين فلاحی نیا– كارشناسي ارشد پرستاري
معاون آموزشی دانشکده پرستاری مامایی همدان، 1383 1385
مسئول انجمن علمی دانشجویان پرستاری مشاوره و راهنمایی دانشجویان جهت برگزاری سمینارهای دانشجویی و تشکیل فصلنامه آوای سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان سهیل سبحان_ دکترای محیط زیست_ معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه 1387 1390
مدیر پژوهش دانشکده علوم پایه حوزه پژوهش، آزمایشگاهها و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دکتر تیموریان- ژئوفیزیک- معاون پژوهشی 1390 1391
استاد مشاور دانشجویان ستاد شاهد و ایثارگر مشاوره تحصیلی، عاطفی و ... دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دکتر رحیمی 1390
عضو شورای پژوهشی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دکتر تیموریان- ژئوفیزیک- معاون پژوهشی 1390
عضو شورای فرهنگی دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دکتر چراغی_ دکترای محیط زیست_ رییس دانشکده علوم پایه 1390
عضو شورای آموزشی – پژوهشی دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دکتر چراغی_ دکترای محیط زیست_ رییس دانشکده علوم پایه 1390
عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دکتر چراغی_ دکترای محیط زیست_ رییس دانشکده علوم پایه 1390

عنوان علت دريافت محل دريافت مقام اعطا کننده تاريخ دريافت
تقدیر و تشکر همکاری در برنامه های تحول اداری در جشنواره سراسری شهید رجایی وزارت کشور استاندار همدان 17/6/1384
تقدیر تلاش و همکاری در راستای تحقق اهداف دانشکده پرستاری و مامایی همدان دانشکده پرستاری و مامایی همدان رئیس دانشکده پرستاری و مامایی همدان 17/1/1385
تشویق کسب رتبه دوم در مسابقات علمی منطقه غرب در دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 1379

نام هم انديشي ، بازآموزي ، کارگاه و غيره طول مدت دوره محل برگزاري تاريخ برگزاري
كارگاه آشنایی با امور پاياننامه 5 ساعت دانشکده پرستاری و مامایی تبريز 7/9/1383
سمینار توانبخشی قلب 6 ساعت بیمارستان شهید بهشتی همدان 6/7/1385
همایش سراسری ارتقاء سلامت 2 روز دانشگاه علوم پزشکی همدان 6/7/1385
نقش تهویه در سلامت جامعه ویژه پرستاری 5 ساعت سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور 19/8/1384
همایش سراسری رویکردهای نوین پرستاری در اختلالات حسی و حرکتی ...... 2 روز دانشکده پرستاری و مامایی تبريز 6/11/1382
همایش سراسری مراقبت در منزل 12 ساعت دانشکده پرستاری و مامایی تبريز 25/8/1383
سمینار سراسری کیفیت در خدمات و آموزش پرستاری و مامایی 2 روز دانشکده پرستاری و مامایی همدان 2/8/1379
طرح ضیافت اندیشه 10 روز دانشگاه بوعلی سینا همدان 1390
طرح ضیافت اندیشه 10 روز دانشگاه بوعلی سینا همدان 1394
همایش چشمان بیدار 1 روز دانشگاه بوعلی سینا همدان 1390