عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- پرستاری در بحران، فوریتها و حوادث، ناهید کرمی کبیر، طیبه حسن طهرانی، 1392
- اخلاق در پرستاری و ارتباط حرفه‌ای ، ناهید کرمی کبیر، پگاه فرهودی نیا، 1395

نويسنده(گان)

عنوان مقاله

نام نشريه

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

ناهید کرمی کبیر- مژگان لطفی- فرحناز عبدا...زاده- احمد آقازاده

بررسي عوامل موثر بر رضايت از ديدگاه بيماران مراجعه كننده به اورژانس..........

مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی تبریز

اول

2

 

1385

مژگان لطفی- احمد آقازاده- ناهید کرمی کبیر

بررسی تجارب حسی بیماران قبل، حین و بعد از اعمال جراحی چشم در بیمارستان امام خمینی همدان

خلاصه مقالات همایش چشم پزشکی رازی

اول

   

1383

مهین بغارپوش- ناهید کرمی کبیر- افسر امیدی

بررسی عادات رفتاری دانشجویان پرستاری و مامایی در مورد عفونت مجاری ادراری

خلاصه مقالات همایش سراسری ارتقا سلامت

اول

1

70

1385

فاطمه پاشایی ثابت، علیرضا نیکبخت نصرآبادی، ناهید کرمی کبیر

بررسی کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز

مجله مراقبتهای پرستاری ویژه

     

1390

 

طيبه حسن طهراني *، ناهيد كرمي كبير **، دكتر فاطمه چراغي***، مهدي بكائيان****، ياسمن يعقوبي*****

بررسي ارتباط هوش هيجاني با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان پرستاري دانشكده نيشابور

نسیم دانش – علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

     

1392

Karamikabir Nahid*, Hasantehrani Tayebeh

 A survey comparison quality of writing and application nursing process between students of Hamadan city, 2010

Science direct(ISI WOS)

     

2013

Karamikabir Nahid*, Hasantehrani Tayebeh

 Assessment of patient’s experiences which are under surgical eye operation at operation room in Besat hospital of Hamadan. 2010

Science direct(ISI WOS)

     

2013

Karamikabir Nahid*, Hasantehrani Tayebeh

 The effective factors on satisfaction from the view point of patients at the emergencyWards in Tabriz Emam and Sina hospitals,

Science direct(ISI WOS)

     

2013

نويسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان همايش ، کنفرانس و غيره

محل برگزاري

نحوه ارائه مقاله (سخنراني يا پوستر)

سال ارائه

ناهيد كرمي كبير، مژگان لطفي، احمد آقازاده

بررسي تجارب حسي بيماران بعد از عمل جراحي چشم در اطاق عمل مركز آموزشي درماني امام خميني همدان 1383.

كنگره چشم پزشكي ايران

دانشگاه علوم پزشكي ايرن

سخنراني

1383

مهین بغارپوش- ناهید کرمی کبیر- افسر امیدی

بررسی عادات رفتاری دانشجویان پرستاری و ماماییدر مورد عفونت مجاری ادراری

خلاصه مقالات همایش سراسری ارتقا سلامت

دانشگاه علوم پزشكي همدان

پوستر

1385

حبیبی­پور رضا، کرمی­کبیر ناهید، بیات سمیه

بررسی میزان آلودگی به واژینیت کاندیدیایی در مراجعین به مراکز آموزشی درمانی شهر همدان

مجموعه مقالات اولین همایش منطقه­ای میکروبیولوژی و علوم محیطی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

پوستر

1387

کرمی کبیر ناهید،

کیفیت مراقبت پرستاری در تخلیه مثانه بیماران بیحرکت: یک مطالعه مروری

مجموعه مقالات همایش منطقه­ای تازه­های پرستاری و مامایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا

سخنرانی

1387

کرمی کبیر ناهید، بنوان مهناز،

بررسي كيفيت ارائه مراقبتهاي پرستاري در بخشهاي ICU مراكز آموزشي درماني شهر همدان

همایش منطقه­ای عفونتهای بیمارستانی بخشهای ویژه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

پوستر

1387

کرمی کبیر ناهید،

هیپوتیروئیدی در سالمندی،

همايش سراسری سالمندی و پزشکی سالمندان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پوستر

1387

کرمی کبیر ناهید، بنوان مهناز

نارسایی احتقانی قلب: یک مطالعه مروری

سومين همايش سراسري ارتقاء سلامت،

دانشكدة پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی کردستان

پوستر

1388

ناهید کرمی کبیر

ارزیابی آموزش پزشکی و تاثیر آن بر رضایت بیمار در بخشهای اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1388

سمینار سراسری توسعه آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

پوستر

1389

ناهید کرمی کبیر

سندرم ساختمان بیمار Sick building syndrome (SBS) : یک مطالعه مروری بر بیماریهای مزمن

کنگره ملی سلامت خانواده مبتنی بر شواهد

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

پوستر

1389

ناهيد کرمي کبير

بررسی دیدگاه بیماران در مورد تکریم ارباب رجوع در مراکز آموزشی درمانمی شهر همدان 1389

همایش سراسری انطباق خدمات درمانی با موازین شرع مقدس اسلام

لرستان

پوستر

1390

ناهید کرمی کبیر

روشهای آرامسازی بنسون

همایش منطقه ای سلامت زنان

همدان

پوستر

1390

ناهيد کرمي کبير

شیوه زندگی و سلامت زنان

همایش منطقه ای سلامت زنان

همدان

پوستر

1390

نسترن سلطان آبادی، ناهید کرمی کبیر، سیمین حجت الاسلامی

دیابت و زنان

همایش منطقه ای سلامت زنان

همدان

پوستر

1390

فاطمه پاشایی ثابت، علیرضا نیکبخت نصرآبادی،ناهید کرمی کبیر

زندگی با ماشین همودیالیز، تجارب زنان

همایش منطقه ای سلامت زنان

همدان

پوستر

1390

نسترن سلطلان آبادی و ناهید کرمی کبیر

حقوق بیمار

کنگره بین المللی حقوق بیمار

کیش

پوستر

1389

شبنم صفری، ناهید کرمی کبیر

شیشه عامل اعتیاد مدرن

همایش ملی حفظ و ارتقای سلامت

آستارا

پوستر

1390

ناهید کرمی کبیر

چاقی بیماری مدرنیسم و راههای پیشگیری از آن

همایش ملی حفظ و ارتثای سلامت

آستارا

سخنرانی

1390

Karamikabir Nahid*, Hasantehrani Tayebeh

16. A survey comparison quality of writing and application nursing process between students of Hamadan city, 2010

2ndWorld Conference on Learning, Teaching and Administration Bahcesehir University

İstanbul - Turkey

سخنرانی

2011

Karamikabir Nahid*, Hasantehrani Tayebeh

. Assessment of patient’s experiences which are under surgical eye operation at operation room in Besat hospital of Hamadan. 2010

2ndWorld Conference on Learning, Teaching and Administration Bahcesehir University

İstanbul - Turkey

سخنرانی

2011

Karamikabir Nahid*, Hasantehrani Tayebeh

18. The effective factors on satisfaction from the view point of patients at the emergencyWards in Tabriz Emam and Sina hospitals,

2ndWorld Conference on Learning, Teaching and Administration Bahcesehir University

İstanbul - Turkey

سخنرانی

2011

سجادآستانی، ناهید کرمی کبیر

بررسی خصوصیات فارماکولوژیکی و دارویی انار

دومین همایش منطقه¬ای توسعه پایدار منابع طبیعی،

مازندران

پوستر

1390

ناهید کرمی کبیر، سجاد آستانی

واکاوی و بررسی فونستیک مهمترین ماهیان زهرآگین ایران و جهان

اولین کنگره منطقه¬ای جانوران سمی، زهرآگین و سموم جانوری

مازندران

پوستر

1390

طیبه حسن طهرانی، ناهید کرمی کبیر

بررسی انواع ابزارهای غربالگری تکامل در کودکان

کنگره بین المللی تغذیه، رشد و تکامل نوزادان و کودکان

مشهد

پوستر

1390

عنوان طرح، نوع فعاليت در طرح ( مجري اصلي، مدير اجرايي ، همکار ، مشاور و غيره )، مؤسسه محل پژوهش، وضعيت فعلي طرح، طول مدت طرح
بررسي عوامل موثر بر رضايت از ديدگاه بيماران مراجعه كننده به اورژانس.......... همكار دانشگاه علوم پزشكي تبريز به اتمام رسيده است. 9 ماه
بررسی شیوع کاندیدیاز در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر همدان همكار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به اتمام رسيده است.
بررسی شیوع اختلالات قاعدگی در دختران دبیرستانی شهر همدان همكار دانشگاه علوم پزشكي همدان به اتمام رسيده است. 12 ماه
بررسی کیفیت مراقبت پرستاری در بخشهای ICUشهر همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مجری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به اتمام رسيده است.
بررسی مقایسه ای کیفیت نگارش و کاربرد فرایند پرستاری در دانشجویان شهر همدان مجری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به اتمام رسيده است.
بررسی کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز همكار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به اتمام رسيده است.
طرح خانم اکباتانی همکار
طرح حجت
مشاور آماری در جهت انجام تحقیقات حوزه معاونت آموزشی جهت سنجش انگیزه تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری مامایی همدان، 1384
مشاور آماری در جهت انجام تحقیقات حوزه معاونت آموزشی جهت سنجش رضایت دانشجویان پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری مامایی همدان، 1384
مشاور آماری در جهت انجام طرح تحقیقاتی بررسی الگوی سیکل قاعدگی و انواع اختلالات مربوط به آن در دختران دبیرستانی شهر همدان، دانشکده پرستاری مامایی همدان، 1386