پنج شنبه, ۳۱ مرداد , ۱۳۹۸ - ۰۱:۲۸

عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکتری تخصصی ریاضی-آنالیز

Functional Analysis- PDE- Fixed Point Theory and Applications
KKM Theory- Game Theory- Fuzzy Logic- Abstract Economy

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
همدان
1355
813448436

عضو شورای راهبردی زنان فرهیخته استان همدان
عضو شورای مدیران پژوهشی دانشگاه