عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه تربیت بدنیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1- کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 1389
2- کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 1375
3- دکتری مدیریت ورزشی_ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 1396

1- رئیس هیئت بدمینتون استان همدان
2- نایب رئیس هیئت زروخانه ای ورزش پهلوانی استان همدان
3- رئیس هیئت زروخانه ای ورزش پهلوانی استان همدان
4- دبیر هیئت کشتی استان همدان
5- عضو هیئت رئیسه هیئت جودو استان همدان
6- عضو شورای بسیج ورزشکاران استان همدان از سال 86 تا کنون
7- عضو کمیته تخصصی تربیت بدنی و جوانان استانداری استان همدان
8- کارشناس رسمی دادگستری استان همدان
9- رئیس هیئت مدیره تعاونی مصرف دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از سال 90 تا کنون
10- سرپرست تیم کشتی صنایع استان همدان و کسب عنوان نایب قهرمانی در لیگ سال 87
11- رئیس انجمن زروخانه ای و کشتی پهلوانی دانشگاه آزاد اسلامی کشور
12- مدیر هماهنگی تیم های کشتی دانشگاه آزاد اسلامی کشور

افتخارات و تقدیر نامه ها :
الف : آموزشی
1- مدیر گروه نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان سال 91
2- استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان سال 93
3- کارمند نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان سال 83
4- مدیر نمونه ورزشی استان همدان سال 85

ب : مربیگری داوری
1- داور ممتاز ملی کشتی از سال 87
2- مربی درجه 3 کشتی
3- مربی درجه 3 هنرهای فردی ورزش زورخانه ای
4- مربی درجه 3 پرورش اندام
5- مربی درجه 3 آمادگی جسمانی
6- مربی درجه 3 دوچرخه سواری
7- ناجی درجه 2 نجات غریق

ج : قهرمانی
1- قهرمان 6 سال پیاپی هنرهای فردی ورزش زورخانه ای از سال 1368 تا سال 1374
2- نایب قهرمان هنرهای فردی ورزش زورخانه ای نیروهای مسلح کشور سال 1376
3- قهرمان هنرهای فردی ورزش باستانی نیروی انتظامی کشور سال 76
4- قهرمان کشتی منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی سال 1373
5- قهرمان کشتی المپیاد دانشگاههای آزاد اسلامی سراسر کشور سال 1391

کارگاه آموزشی شرکت کرده
1. کارگاه سولی داریتی( همبستگی المپیک) سال 2002 همدان
2. مهارت زندگی ،رورش برقراری ارتباط موفق و روش برقراری ارتباط تلفنی
3. دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری
4. اصول و مبانی مدیریت ورزشی
5. دوره آموزش سلامت کارکنان
6. کارگاه دانش افزایی و توانمندسازی بصیرتی "ضیافت نور"
7. کارگاه آموزشی علم تمرین
8. گارگاه آموزشی تاریخ وتمدن اسلام
9. کارگاه ماساژ ورزشی
10. کارگاه آموزشی اندیشه سیاسی اسلام
11. کارگاه آموزش با جنبش پاراالمپیک
12. کارگاه آموزشی نقش ورزش در اقتصاد دفرهنگ و عزم ملی در مدیریت جهادی....
13. کارگاه آموزشی مرتبط با حوزه ورزش مدیران تربیت بدنی