عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

فارغ التحصیل کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 1372 و کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش کودکان از دانشکاه تربیت مدرس سال 1378

دارای 4 سال سابقه آموزش بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان در بخش های مختلف داخلی- جراحی و روان و کودکان از سال 1372تا سال 1376
دارای یکسال سابقه آموزش به عنوان عضو هیئت علمی حق التدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان در سال 1379
آموزش ضمن خدمت برای پرستاران شاغل در بیمارستان آتیه همدان سالهای 1382 و 1385
مدیر گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به مدت 4 سال 1382 تا 1386
مسئول کمیته ایدز هلال احمر
عضو کمیته علمی و اجرایی سمینار سراسری مسائل آموزش بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان 1376
عضو کمیته علمی و اجرایی سمینار پرستاری آموزش و مددجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 1382
دبیر اجرایی سمینار منطقه ای آخرین دستاوردهای بخش های ویژه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان1383
ضو کمیته علمی و اجرایی سمینار منطقه ای بیماریهای عفونی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 1385
برگزاری نمایشگاه آخرین دستاوردهای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در رشته پرستاری 1385
استاد مشاور دانشجویان شاهد از سال 1389 تا 1391

مربی نمونه دانشکده پرستاری و مامایی 1373
دریافت نشان برتر به عنوان هیئت علمی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سه سال (1385- 1390 و 1393)
دریافت نشان برتر به عنوان غرفه نمونه در نمایشگاه آخرین دستاوردهای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در رشته پرستاری 1385

شرکت در کارگاههای آموزشی و دریافت گواهی های مربوطه:
ترویج شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی همدان
آشنایی با منابع اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی همدان
احیاء نوزاد مرکز بهداشت استان همدان
آمار مقدماتی spss دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
آمار Min Tab دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
پژوهش و بخشنامه های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
آشنایی با نرم افزار Power Point دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
آشنایی با نرم افزا Word دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
آشنایی با اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مقاله نویسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی فاز اول
تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی فاز دوم
آشنایی با نرم افزار End Nod دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
طرح دانش افزایی با موضوع ضیافت نور دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
ضیافت اندیشه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
تدوین طرح درس معاونت علوم پزشکی