عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمرانمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

ترم 2-97- 96
سه شنبه : اصول مهندسی پل- ساعت 17 الی 18:30( کلاس 509 )
چهارشنبه : تحلیل سازه ها (1) 10:15- 8:00 ، زبان تخصصی 12:00 - 10:30، سازه های فولادی 1 16:00- 13:45(کلیه درس ها در کلاس 509)
پنج شنبه : تحلیل سازه ها (1) 10:15- 8:00 ، زبان تخصصی 12:00 - 10:30، سازه های فولادی 1 16:00- 13:45(کلیه درس ها در کلاس 509)

کلاس های جبرانی فولاد 1 و تحلیل سازه ها 1 طبق جدول زیر (باتوجه به هماهنگی های کلاسی با دانشجویان)در مورخه سه شنبه 1/3/97 برگزار می گردد.

درس مورخه 1/3/97
1 سازه های فولادی 1 ساعت 16:45 - 15
2 تحلیل سازه ها 1 ساعت 20:0 – 18:30
(حضور الزامی بوده و حضور و غیاب انجام می شود)
مهدی راغب