عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمرانمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

ژورنال / کنفرانس بین المللی / ملی / منطقه ای

تعداد

ژورنال ISI

یک مقاله ISI (wos)

سه مقاله ISI (Listed)

ژورنال علمی -ژوهشی

یک مقاله

کنفرانس بین المللی

چهارده مقاله

همایش/کنفرانس ملی

شش مقاله

همایش منطقه ای

یک مقاله

 

 

26 مقاله

 

عنوان مقاله

عنوان کنفرانس / ژورنال / مجله

زمان ارائه / چاپ

نام نویسندگان

نویسنده مسئول *

1

مقاوم سازی قاب های مهاربندی شده هم مرکز توسط دیوار برشی فولادی

کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم) دانشگاه شهید باهنر کرمان – 8 تا 10 دی ماه 1383

International Conference on Earthquake

December 28-30, 2004

دکتر محمد قاسم وتر

مهدی راغب *

2

مقایسه رفتار لرزه ای و شکل پذیری دیوارهای برشی فولادی نازک و تقویت شده

کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم) دانشگاه شهید باهنر کرمان – 8 تا 10 دی ماه 1383

International Conference on Earthquake

December 28-30, 2004

دکتر محمد قاسم وتر

مهدی راغب *

3

بررسی رفتار دیوار برشی فولادی با دیوار برشی بتن آرمه

اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

پنجم تا هفتم اردیبهشت ماه 1385 ایران – تهران

The International Congress on Seismic Retrofitting (RETCO2006)

Amirkabir University of Technology &

Iranian Society of Civil Engineers(I.S.C.E)

مهدی راغب *

4

عملکرد لرزه ای دیوار برشی فولادی و مقایسه رفتار با مهاربند ضربدری در مدل 3D

اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

پنجم تا هفتم اردیبهشت ماه 1385 ایران – تهران

The International Congress on Seismic Retrofitting (RETCO2006)

Amirkabir University of Technology &

Iranian Society of Civil Engineers(I.S.C.E)

دکتر علی رضا رهایی

دکتر فرزاد حاتمی *

مهدی راغب

5

شکل پذیری دیوار برشی فولادی نازک و مقایسه رفتاری دیوار برشی فولادی تقویت شده و بدون تقویت

مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز ، جلد 33 ، شماره 3 (مهندسی عمران)، زمستان 1385(ژورنال علمی پژوهشی)

ISSN 1029-8568

JOURNAL OF FACULTY OF ENGINEERING

University of Tabriz

Journal of Faculty of Eng. Vol. 33, No.3 (Civil Eng.), Winter 2007

دکتر فرزاد حاتمی *

مهدی راغب

6

مراحل و نکات بازدید و بازرسی از پل ها

سومین کنفرانس بین المللی پل 7 تا 9 خرداد 1387 – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران؛ ایران

3rd International Conference on Bridges

مهدی راغب *

بازدید و بازرسی از پل ها نقطه شروع بهسازی و تعمیرات آن ها تلقی می شود. با بازرسی از پل میزان آسیب پذیری آن مشخص می شود. بررسی میزان آسیب پذیری پل ابتدا به صورت کیفی و سپس به صورت کمی صورت می گیرد. در سال 1971 با فروریختن پلی در اوهایو ، موسسه آشتو مقررات مربوط به نگهداری از پل ها را منتشر نمود. موسسه FHWA اولین ارزیابی ها از وضعیت پل ها را آغاز نمود. این موسسه برای هر پل نمره ای از 1 تا 100 اختصاص داد که بر اساس این ارزشیابی، پل ها با نمرات پایین جهت نوسازی حق تقدم داشتند. صدماتی چون برخورد کشتی به پایه های پل و ضربه ناشی از این برخورد، اهمیت بازرسی های زیرآبی را مشخص نمود. تعیین نقاط ضعف پل ها توسط استفاده از روش های غیرمخرب مانند استفاده از امواج مادون قرمز، امواج صوتی و گیج های اندازه گیری تنش و کرنش صورت می گیرد. بر اساس مقررات موسسه استاندارد بازرسی آمریکا (NBIS) گروه بازرسی از پل باید دارای تجربه کافی و مدارک لازم جهت بازرسی از پل ها باشند. علاوه بر شرایط لازم برای بازرس، گروه بازرسی باید مجهز به تجهیزات ساده تا پیشرفته باشند. تجهیزات مورد نیاز شامل دوربین های دارای لنزهای قوی، خط کش های مناسب تاشو، قلم چکش، سیم چین، کولیس ورنیه ، متر، وسایل علامت گذاری، چراغ قوه، تراز، آیینه، طناب، عینک ایمنی، دستکش، پرچم های هشدار دهنده، جعبه کمک های اولیه، نردبان های چوبی و یا فایبرگلاس و شاقول می باشند که بایستی ابزار ضروری در کیفی قابل حمل قرار داده شود. همچنین در برخی از موارد از کیت های مغناطیسی مخصوص جهت خواندن ضخامت ها باید استفاده نمود. در مراحل انجام بازرسی باید به بازدیدهای میدانی از ساختگاه پل، بررسی مشکلات موجود در طول بازرسی، نصب تجهیزات لازم جهت دسترسی به نقاط مختلف، مرتبط بودن با اداره هواشناسی در محل، شناسایی محل های مستعد خرابی توسط بازرسی های چشمی و استفاده از دستگاه های ویژه بازرسی توجه نمود. در نظر گرفتن احتیاط های لازم در محل پل و در کنار خطوط راه آهن و جاده های ترانزیتی با توجه به هماهنگی با ارگان های مربوطه لازم است. در کنار بازرسی از پل بایستی دسترسی به آزمایشگاه مقاومت مصالح جهت تعیین مقاومت نمونه های گرفته شده از مکان های تشخیص داده شده پل، موجود باشد. بازدیدهای زیرآبی نقش مهمی در نگاهداری از زیرسازه پل ها ایفا می کنند. دستورالعمل FHWA بازدیدهای زیرآبی را برای پل هایی که در تماس با آب هستند لازم می داند. در این بازدیدها لازم است از غواصانی سالم، مطلع و مجرب جهت این بازدیدها استفاده نمود. اتحادیه غواصی آمریکا (ADC) استانداردهایی برای تعیین حداقل آموزش ها و قابلیت های غواصان حرفه ای در این خصوص تهیه نموده است. در بیشتر شرایط که مهندسان بازرس جهت بازرسی روی قایق قرار دارند، اطلاعات صوتی و تصویری بایسنی از طرف غواصان از محل بازدید برای ایشان ارسال گردد. آب شستگی در پایه های پل و خرابی های ایجاد شده در اثر آن روی پایه های پل و خالی کردن زیر فونداسیون خطرات بزرگی برای پل بوجود می آورد. پل های مستعد آب شستگی باید مشخص شده و برنامه بازدید مدون و منظمی را برای آن ها درنظر گرفت. مشخصات دیگری شامل هیدرولیک بالا دست و پایین دست، خاک ها و پوشش های گیاهی، سرعت جریان آب، دامنه جذر و مد و آب بندهای مصنوعی بایستی در پل های مستعد این پدیده بررسی گردد. موسسه FHWA برنامه های ارزیابی آبشستگی را در دو فاز ارزیابی کیفی و کمی بررسی می کند.  در فاز کیفی میزان آسیب پذیری پل نسبت به آب شستگی توسط گزارش ها و اطلاعات جمع آوری شده مورد بررسی قرار می گیرد. توسط بازدیدهای میدانی، عکس های هوایی، مطالعات سیل، تاریخچه پل، موقعیت جریان و زمین شناسی محل، ناپایداری های شیروانی ها، رسوبات جمع شده ، پایداری کانال های جریان، نوع فونداسیون پل و مشخصات آن بررسی ها جهت آب شستگی تکمیل تر می گردد. قبل از ارزیابی های کمی لازم است اقدام به بازدیدهای زیرآبی جهت جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز برای تخمین هیدرولیک و آب شستگی نمود. اطلاعات لازم شامل به دست آوردن ضریب مانینگ برای جریان در کانال، نوع خاک و پوشش، شکل پایه ها و کوله ها ومطالعه جریان در کانال و سیلاب ها می باشد. برای عموم پل ها بایستی تحلیل های هیدرولیکی(برنامه های کامپیوتری مانند HEC) توسط مهندس هیدرولوژی انجام شود. از مدل های محاسباتی دیگری مانند WSPRO که با همکاری USGS و FHWA ساخته شده است، نیز می توان برای تخمین هیدرولیک بهره گرفت. برای پل های چند دهانه که از روی آب راهه هایی با نسبت عرض به عمق زیاد عبور نموده اند، از مدل محاسباتی مانند FESWMS استفاده می شود. تخمین آب شستگی در نشریه ارزیابی آب شستگی پل ها FHWA February – 1991IP-90-017 آمده است که بر پایه نتایج تحلیل هیدرولیک با دوره های بازگشت 100 و 500 ساله می باشد. عمق آب شستگی که به این روش به دست می آید را با شرایط موجود سازه و فونداسیون آن مقایسه می کنند. درصورتی که عمق آب شستگی بالاتر از تراز روی پی باشد، احتیاج به اقدام فوری در پل نیست. اگر عمق آب شستگی در محدوده فونداسیون و شمع ها باشد، تحلیل سازه ای فونداسیون انجام شده تا میزان آسیب پذیری پل در برابر خرابی ارزیابی شود. درصورتی که عمق آب شستگی در زیر نوک شمع ها و یا پایین تر از فونداسیون های گسترده باشد، ضمن بازدید از پل ، پل در برابر آب شستگی بحرانی تلقی می گردد.

7

Strengthen Steel Shear Walls by Carbon Fiber Polymer

 

Department of Mechanical Engineering University of Ottawa

AES-ATEMA´2010 Fifth International Conference on Advances and Trends in Engineering Materials and their Applications(LE QUEBEC – 2010)

June 24, 2010 Ottawa, Canada

دکتر فرزاد حاتمی *

مهدی راغب

علی قمری

8

Presenting numerical mathematical formulas to design composite steel shear walls

International conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2010

(ICNAAM 2010), Hotel Rodos Palace, 19-25 September 2010

Rhodes, Greece

دکتر فرزاد حاتمی *

مهدی راغب

علی قمری

9

Presenting numerical mathematical formulas to design composite steel shear walls

AIP Conference Proceedings

AIP02 Jan 2013 Page 1301

American Institute of physics

International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2009

AIP Conf. Proc. 1504, 1301-1305 (2012); doi: 10.1063/1.4772168@2012 American Institute of physics 978-0-7354-1122-7/$30.00

دکتر فرزاد حاتمی *

مهدی راغب

علی قمری

در این مقاله رفتار دیوار برشی فولادی مرکب شده با پلیمر الیاف کربن (CSSW) در زوایای متفاوت الیاف ها تحقیق و بررسی می شود. مطالعات عددی و آزمایشگاهی برای این که اثرات پلیمر الیاف و زاویه استقرار این پلیمرها را بر روی سختی و ظرفیت دیوارهای برشی فولادی بررسی نماید، به عمل آمده است. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعات، وجود CFRP رفتار CSSW را بهبود و ارتقاء می بخشد. تحلیل CSSW با توجه به پدیده کمانش خارج از صفحه آن و رفتار پس از کمانش تااندازه ای پیچیده است. تحلیل غیرخطی CSSW با توجه به غیرخطی بودن هندسی و مصالحی دیوار توسط نرم افزار المان محدود امکان پذیر است. محققین در دانشگاه آلبرتا یک مدل ساده جهت تحلیل دیوارهای برشی فولادی نازک پیشنهاد نمودند که به مدل نواری معروف است و در استاندارد طرح فولادی کانادا نیز مطرح شده است. مدل نواری پانل ها را به عنوان مجموعه ای از نوارهای قطری کششی با انتهاهای مفصلی درنظر می گیرد. هر نوار معادل است با حاصل ضرب عرض نوار در ضخامت ورق. تیملر و کولاک در 1983 زاویه این نوارهای کششی را ارائه نمودند. سایر محققین فرمول بندی های غیرخطی هندسی و مصالحی آن را در اجزاء محدود بررسی نمودند. در این مقاله مدلی از CSSW (دیوار برشی فولادی مرکب شده توسط CFRP) درنظرگرفته شد. تا کنون هیچ مدل کاملی و هیچ معادله ریاضی مفیدی در این خصوص ارائه نشده است. الیاف های کربنی با توجه به خواص منحصر به فردشان می توانند در سیستم های سازه ای به عنوان تقویت مورد استفاده قرار بگیرند. در تحلیل پوش آور استاتیکی شکل پذیری به صورت نسبت  از منحنی الاستو پلاستیک کامل تعریف می شود. ضریب مقاومت افزونی نیز مقدار مقاومت ذخیره شده بین  و  درنظرگرفته می شود. با توجه به نتایج عددی دیده شد که مقادیر سختی و ظرفیت دیوار برشی فولادی که با CFRP مرکب شده است، نسبت به SSW آ افزایش نشان می دهد. در این مقاله یک روش موثر و ساده جهت تحلیل و مدل سازی SSW در منطقه غیرخطی ارائه شده است. تا کنون روش و یا مدلی جهت تحلیل دیوار برشی فولادی که با CFRP مرکب شده است، ارائه نشده است که در این مقاله ضمن ارائه این روش وضعیت رفتاری دیوار را به لحاظ زاویه استقرار الیاف را نیز بررسی کرده ایم. روابط و فرمول های زیر که با تحلیل های عددی سازگاری دارند پیشنهاد شده است.

 نسبت ظرفیت و  نسبت سختی نی باشند. معادلات فوق نشان می دهد ظرفیت CSSW تابع قرارگیری الیاف ها به طور جانبی و یا به طور طولی و هر استقرار زاویه دیگر است. برای تایید نتایج عددی دو نمونه دیوار برشی فولادی SSW و دیوار برشی فولادی کامپوزیت CSSW آماده و آزمایش شدند. در نمونه CSSW رزین اپوکسی بین صفحه فولادی و لایه CFRP بدون هیچ نوع اتصال دهنده ای استفاده شد.ضریب الاستیسیته فولاد و CFRP به ترتیب 206 و 240 گیگاپاسگال و تنش حد تسلیم فولاد و CFRP نیز به ترتیب 235 و 3800 مگاپاسگال می باشد. کامپوزیت CFRP اثر چندانی بر انرژی منتقل شده از قاب ندارد اما توزیع تنش رادر سراسر ورق فولادی افزایش می دهد.گیج های جابجایی نشان دادند که رفتار ورق به سمت شرایط پس کمانش در نمونه CSSW پیش می رود. رفتار پس کمانشی و جذب انرژی بیشتر انتظار می رود همانطوری که بارگذاری بیشتر می شود، رخ دهد. نمونه ها در معرض بارگذاری چرخه ای قرار داده شدند. سطح زیر منحنی های هیسترزیس ناشی از آزمایش به ترتیب برای نمونه های CSSW و SSW، 0.6206 و 0.4177 به دست آمد.

10

استفاده از ضوابط AISC341 در طرح لرزه ای دیوارهای برشی فولادی  

سومین همایش ملی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر – 1390 ، 4/ 12 / 90

مهدی راغب *

 

11

مقاوم سازی دیوارهای برشی صفحه ای فولادی با استفاده از پلیمرهای الیافی کربن

دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 15 و 16 آذر 91 NCEC 2012 -

مهدی راغب *

 

12

بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی صفحه ای فولادی کامپوزیت(با جان مرکب)

دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 15 و 16 آذر 91 NCEC 2012 -

مهدی راغب *

13

بررسی رفتار چرخه ای یک سیستم دیوار برشی فولادی نوین با سه کف از طریق گزارش موردی از یک مطالعه آزمایشگاهی

همایش منطقه ای افق های جدید در مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

مهدی راغب *

 

14

Recycling of waste materials and the estimated economic value of sustainable development

Afinidad

با رتبه ISI Wos- 2014

ISS 0001-9704

N 563 SEPTIEMBRE 2013 (160 – 234)

فرشاد حاتمی *

دکتر فرزاد حاتمی

مهدی راغب

در کشورهای توسعه یافته فنآوری صنعتی بازیافت ضایعات ساخت و بازاستفاده از آن ها یکی از اهداف توسعه پایدار و بهبود بخشیدن به پاکیزگی محیط زیست می باشد. در کشورهایی مانند کانادا و آمریکا پیشرفت قابل ملاحظه ای در فرآیند بازیابی از مصالح ساخت توسط پایین آوردن هزینه های مربوطه، به عمل آورده شده است. در مناطق با پروژه های بزرگ و در سایت های ساخت آن لازم است قسمتی از این کارگاه جهت تجهیز یک کارخانه بازیافت ضایعات ساخت تخصیص یابد. همچنین در عملیات تخریب ساختمان ها با توجه به تنوع و گوناگونی مصالح حاصل از آن، درصدی از مصالح بازیافت را می توان در برآوردها و محاسبات هزینه ای منابع مهم پروتئین به کار گرفت. مطالعات نشان می دهد که متوسط تولید روزانه نخاله های ساختمانی حاصل از عملیات های ساخت و اجرا در تهران چیزی حدود 000 19 تن می باشد. کارشناسان باور دارند که فراتر از 70 درصد از مصالح ساخت قابل بازیافت می باشند. با استفاده از شیوه های به روز علمی می توان با بازیافت نخاله های ساخت، منابع طبیعی و محیط زیست را محافظت نمود. جهت توسعه پایدار در صنعت ساخت بایستی از منابع انرژی، آب و مصالح استفاده نمود. در این مقاله  برآوردهایی از ضایعات تولید شده از ساخت و تخریب در آمریکا به ازای هر میلیون متر تن (MMT) آورده شده است. 35 تا 40 درصد از مصالح ضایعات جامد شهری شامل 20 تا 30 درصد از مصالح بازیافت شده و تجدید پذیر می باشند. 115 میلیون تن از مصالح ساخت و تخریب دارای وضعیتی هستند که روی زمین انباشته شده اند. 2/76 میلیون تن مصالح ساختمانی حاصل از تخریب می باشند. بیشتر از 27 درصد از مصالح حاصل از ساخت و تخریب، از چوب می باشند. 23 درصد از مصالح حاصل از ساخت و تخریب از آسفالت، 13 درصد حاصل از بتن، 12 درصد حاصل از آجر و 9 درصد مصالح فلزی پوشش در سقف سازی می باشند. بهترین رویکرد برای مدیریت ضایعات، کاهش ضایعات ساخت و افزایش بازاستفاده و بازیافت می باشد. استفاده از مصالحی برای بازاستفاده یا بازیافت از مصالح و بازمانده ها در انتهای چرخه بقاءاش، بسیار مهم می باشد. تحلیل چرخه بقاء یک ابزار مالی از فرآیند ساخت است. هزینه هایی از تولید، ساخت و انرژی فعالیت هایی را شامل می شوند که نتیجه می دهند در ایجاد مصالحی که آثار تخریبی بر محیط زیست می گذارند. مصالح در زنجیره فرآیند تولید شامل تولید، توزیع، مالکیت، حمل و نقل و استفاده هستند که به فرآیند تولید منجر شده و مابقی آن برای انرژی و هزینه های تخریب محیط زیست استفاده می شود. برای فرآیند بازیافت، انرژی مصرف می شود. تولید ضایعات جامد یک مشکل جدی محیط زیستی است. در این حوزه ضایعات هوشمند مطرح شده که بر اساس یک نرم افزار هوشمند پایه گذاری می شود و برای به حداقل رسانیدن نخاله های اجرایی است. این نرم افزار به بهبود روش بازیافت در ساخت و سازهای آینده کمک می نماید. محاسبه استراتژی طرح مصالح بازیافت شده بایستی بر اساس انرژی و محیط زیست پایه گذاری گردد. در انتهای مقاله

 

گام هایی جهت استفاده از فرمول محاسباتی برای محاسبه مقدار اجزاء بازیافت شده حاصل از روابط فوق

1.         کارگاه و موقعیت مناسب انتخاب شده

2.         تجهیزات مناسب به کاربرده شده

3.         تجربه در استفاده از مصالح بازیافت شده حاصل از عملکردهای تخریب و ساخت

4.         آموزش و تعلیم کارکنان و ناظرین

5.         شناخت و فهم مستندات ساختمانی

6.         ظرفیت مالی و تجاری ساختمان

7.         رصد منظم محیط زیست

8.         مقدار اقتصادی کلی مصالح بازیافت شده

9.         بازیافت پذیری مصالحی که در فرآیند چرخه بقاء قرار دارند

10.      علل پایداری

11.      مطالعات در سیستم های بازیافت کشورهای توسعه یافته

12.      آموزش نرم افزار بازیافت برای پیمان کاران

13.      بازیافت مصالح ساخت در سایت پروژه های بزرگ

14.      درصد مصالح بازیافت شده

 

15

بررسی رفتار چرخه ای یک سیستم دیوار برشی فولادی نوین با توجه به گزارشی از یک مطالعه آزمایشگاهی

اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

11 اردیبهشت 93

مهدی راغب *

دکتر فرزاد حاتمی

حمید عراقی

دیوار برشی فولادی به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی در طراحی از ابتدا ساختمان ها، نیز مقاوم سازی ساختمان های بلندمرتبه مورد استفاده قرار می گیرد. مقاله فوق با توجه به مطالعات آزمایشگاهی انجام شده بر روی سیستم های نوینی از دیوارهای برشی فولادی که در اجرای سازه هایی در ایالات متحده آمریکا استفاده شده است، تمرکز و مطالعه می کند. سیستم دیوار برشی فولادی در این مقاله شامل دیوارهای برشی صفحه ای فولادی قرار گرفته در داخل یک قاب خمشی فولادی است که به قاب خمشی فولادی مرزی اش جوش شده است. قاب خمشی فولادی فوق شامل لوله های فولادی بزرگی در کناره ها است که با بتن پر شده اند(CFT). ستون های داخلی و تیرهای افقی بال پهن(WF) هستند. عمده بار ثقلی توسط ستون های CFT) ( و بارهای جانبی توسط سیستم دوگانه ای از ترکیب قاب خمشی و دیوار برشی فولادی تحمل می شوند. با توجه به نتایج حاصله نمونه ها رفتاری غیرالاستیک و شکل پذیری بالایی را ارائه نمودند. همچنین آن ها توانستند بیش از 30 سیکل و قبل از رسیدن به یک دریفت داخل طبقه ای بیش از 03/0 ، جابجایی های برشی غیرالاستیک ای را تحمل نمایند. ستون CFT حمل کننده بار ثقلی، اساسا الاستیک ماند در حالی که اعضاء غیرثقلی مقاوم در برابر بار جانبی تسلیم مطلوب و خوب توزیع شده ای را تحمل نمودند. رفتار سیستم دیوار برشی فولادی بسیار مشابه با رفتار تیرورق های فولادی در معرض برش بود. دیوارهای برشی فولادی پس از تسلیم در دریفت کلی 006/0 در امتداد قطر فشاری کمانش کردند و میدان کشش را در امتداد قطر کششی توسعه دادند.

ضخامت ورق فولادی و تنش حد جاری شدن فولاد مورد استفاده، می تواند تاثیر عمده ای بر رفتار کمانشی ورق فولادی و جذب انرژی دیوار داشته باشد. در این مقاله همچنین استفاده از دیوار برشی با فولاد حد جاری شدن پایین LYP بررسی شده است. فولاد معمولی st37 با تنش تسلیم 2400 و فولاد تنش تسلیم پایین با تنش تسلیم 1000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع استفاده شده است. با استفاده از مقایسه ظرفیت برشی مدل ها، مشاهده شده است که ظرفیت برشی دیوار برشی فولادی با فولاد LYP نسبت به دیوار برشی فولادی با فولاد معمولی بیشتر است که البته تابع اندازه دهانه دیوار و تعداد طبقات مقدار این افزایش متفاوت می باشد. با افزایش طول دهانه، مقاومت کمانشی دیوار برشی فولادی با فولاد LYP در مقایسه با دیوار برشی فولادی با فولاد معمولی، بیشتر می گردد. همواره دیوار برشی با فولاد LYP در مقایسه با دیوار برشی فولادی با فولاد معمولی در نیروی بیشتری کمانش کرده که ناشی از جذب انرژی بیشتر آن می باشد.

در تمام نمونه های دیوار برشی فولادی معمولی، با افزایش دهانه نسبت تحمل نیروی پس از کمانش به قبل از کمانش بیشتر می شود.

مقادیر به دست آمده برای ضریب شکل پذیری  (تغییر شکل جانبی حداکثر به تغییرشکل جانبی نقطه تسلیم) برای فولاد LYP نسبت به فولاد معمولی بزرگ تر به دست می آید.

مقادیر به دست آمده برای ضریب کاهش ناشی از اضافه مقاومت برای فولاد LYP نسبت به فولاد معمولی کوچک تر به دست می آید.

16

استفاده از روش حالات حدی (LRFD) در تحلیل و طراحی دیوار برشی فولادی سخت نشده با شکل پذیری ویژه

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری 25 خرداد 94

International Conference on modern achievements in civil Engineering, Architecture, Environment and Urban Management

مهدی راغب *

 

دیوارهای برشی فولادی به دو دسته نازک (تقویت نشده) و تقویت شده تقسیم می شوند. دیوارهای برشی فولادی نازک به دو گروه دیوارهای برشی فولادی تقویت نشده معمولی و دیوارهای برشی فولادی تقویت نشده ویژه دسته بندی می شوند. ضریب رفتار R برای قاب های ساده دیوار برشی فولادی سخت نشده (معمولی) برابر 6 در نظر گرفته می شود. این دیوارها باید در برابر تغییرشکل ها و نیروهای ترکیبات بارگذاری شامل زلزله مقاومت نماید.  این در حالی است که دیوار برشی فولادی سخت نشده ویژه باید در برابر تغییرشکل های غیرالاستیک ورق دیوار ناشی از زلزله مقاومت نماید. اجزای افقی و قائم مرزی مجاور ورق دیوار باید تحت اثر نیروهایی که ورق را به تسلیم می برند، در وضعیت الاستیک باقی بمانند. تشکیل مفصل پلاستیک در انتهای عناصر مرزی افقی در دیوارهای برشی فولادی سخت نشده ویژه مجاز می باشد.  ضریب رفتار R برای قاب های شامل این نوع از دیوار برابر 10 در نظر گرفته می شود [4]. الزاماتی که در متن مقاله آورده شده است دربرگیرنده ضوابط طرح دیوارهای برشی فولادی سخت نشده ویژه به روش حالات حدی (LSD) می باشد.

17

The Use of Limit States (LRFD) Method in Unstiffened Steel Shear Wall Analysis and Design with Special Ductility

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS)

J. Appl. Environ. Biol. Sci. 2016 6(3S): 210-221.

JAEBS Special Issue (3D), 2016

مهدی راغب *

 

18

The use of Limit States (LRFD) Method in Unstiffened and Special Ductile Steel Shear Wall Analysis and Design with concentration on the Horizontal Boundary Element (HBE)

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE AND ENGINEERING

DUBAI – UAE       

1st December 2015       

10 آذر 94

مهدی راغب *

 

Steel plate shear wall (SPSW) is a lateral force resisting system that is not only applicable in newly designed structures, but also they are efficient systems in seismic retrofit of existing structures. This lateral force resistant system with individual specifications and performance is used in other to increase lateral resistance and stiffness to lateral forces especially earthquake. The main role of SPSW similar to the other lateral force resistant systems is to supply the strength and stability against shear forces that are produced in stories because of the earthquake and they resist against overturning moment that is produced from mentioned force. Canada steel structures design codes (CAN/CSA S16-01/2001and FEMA450 offered criteria in design of structures in 2004. The provisions related to the design of these shear walls were added particularly to steel structures seismic design codes as AISC341-2005 in 2005. In this paper we will want to analyze, calculate, design and evaluate a 9 stories steel structure that has special steel plate shear walls i.e. SPSW with special ductility and it is used limit states specifications (LRFD method) and the design of horizontal boundary elements specially is considered. The emphasis of this paper is to design and control one of the main elements of this system, including on a beam in one of the stories as a sample by using from limit states method (LSD) named LRFD provisions. From discussed topics it could be pointed out to these items: the calculation bending moment due to uniform load and two centralized axial forces, strength, reduced bending strength, compact control, shear control and bending moment and axial force interaction control for HBE.

In the recent decades and most of developed countries it has been created the application and usage approach of code that could use from elastic analysis method for analyzing the structure in a way and on the other hand the structural components strength is considered in ultimate limit states. So the application of LRFD method or load and resistance factors method becomes common, necessary, applicable and essential in the steel structures design. As regards the latest tenth issue of national building regulations has been provided and codified corresponding to above style, we decided to study the usage of limit states method (LRFD) to analyze and design a special steel shear wall consisting of web plate and its horizontal boundary element (a beam) in a case study in which the structure is 9 stories. Its frame and steel shear wall shown in Figs. 4 and 5. According to the calculation results it could be observed that design in LRFD method is more logical and tangible compared with allowable stress design method (ASD). The main its reason is that in LRFD method the safety margin must be selected to obtain the design reliability of the structure, and must include both the variability in the load and the resistance. The LRFD method simplifies this process and reduces the number separate variability considerations by separating the variability of the resistance from the variability in loading by introducing separate load factors,, and resistance factors,  . The ASD method uses a single factor of safety and exert it only in a one stage, which must account for both variation in member behavior and uncertainty in the loading. Unfortunately, these variations may be very different for different conditions, and it is difficult to define a single factor of safety, FS, which covers the wide range of these variations.

19

بهبود عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتنی مقاوم در برابر زلزله توسط استفاده از سیستم های مهاربندی همگرا و واگرا (Y معکوس)

اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران

27 آذرماه 1393 گرگان، سالن همایش های دانشگاه گلستان

مهدی راغب *

سیده ریحانه طوسی

استفاده از بادبندهای همگرای X شکل(CBF) و بادبندهای واگرای (EBF) جهت مقاوم سازی قاب های خمشی بتنی (RC) می تواند به طور مطلوب و کارآمدی به کار رفته و نواقص سیستم قاب خمشی بتنی تنها را برطرف سازد. اخیرا مطالعاتی جهت مقاوم سازی قاب های RC با استفاده از بادبندهای ضربدری(بادبندهای همگرا) به عمل آمده است، اما مطالعات کمتری برای مقاوم سازی قاب های RC توسط استفاده از بادبندی های واگرا علی الخصوص بادبندی های واگرا با شکل Y معکوس انجام شده است. در این مقاله به دنبال بهبود عملکرد لرزه ای قاب های RC توسط استفاده از هر دو سیستم مهاربندی فولادی همگرا و واگرا هستیم. همچنین با استفاده از مطالعات عددی، عملکرد قاب های RC ، قاب های RC با بادبندی فولادی ضربدری و قاب های RC با بادبندی فولادی واگرا دارای لینک برشی فولادی قائم، توسط نرم افزار SAP2000V14.2 و تحلیل استاتیکی غیرخطی(پوش آور) صورت گرفته شده است. جهت ارزیابی عملکرد قاب ها و مفاصل پلاستیک از سطح ایمنی جانی استفاده شده است. باتوجه به نتایج دیده می شود که وجود بادبندهای همگرا و یا واگرا با لینک برشی قائم در قاب های RC باعث می شود که مفاصل پلاستیک به جای تشکیل در تیر و ستون های قاب RC به ترتیب در بادبندی ها و یا لینک برشی تشکیل گردند. همچنین وجود بادبندهای فولادی در قاب RC باعث تاخیر در فرآیند تشکیل اولین مفصل پلاستیک شده و مکانیسم شکست ستون را نیز به تعویق می اندازد.

1.        بادبندهای فولادی نیروی مربوط به تشکیل اولین مفصل پلاستیک در قاب بتنی را افزایش می دهند.

2.        بادبندهای فولادی شکست ستون ها را در قاب های بتنی به تاخیر می اندازند.

3.        با به کار بردن بادبندی های فولادی واگرا دارای لینک برشی فولادی قائم، مفاصل پلاستیک در تیر لینک تشکیل شده و به علت این که این تیر لینک می تواند جزئی از تیر اصلی آن تراز نباشد، بر حسب نیاز تیر لینک می تواند به راحتی تعویض گردد.

4.        با اجرای بادبندی های فولادی از هر قسم، تعداد مفاصل پلاستیک تشکیل شده کاهش یافته و ایجاد مفاصل پلاستیک به طور هوشمند قابل تشکیل در مکان های مطلوب یعنی در اعضای بادبند و در تیر لینک می شود.

20

استفاده از روش حالات حدی(LRFD) در تحلیل و طراحی دیوار برشی فولادی سخت نشده با شکل پذیری ویژه با تمرکز بر عنصر مرزی افقی

دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی سمنان7 خرداد ماه 1394

2st national congress on construction engineering and projects assessment

مهدی راغب *

 

دیوارهای برشی فولادی یک سیستم مقاوم جانبی موثر بوده که  نه فقط در اجرای ساختمان های طرح از ابتدا ، دارای کاربرد می باشد، بلکه در بهسازی لرزه ای سازه ها نیز سیستمی کارآمد می باشد. این سیستم مقاوم جانبی با خصوصیات منحصر به فرد، به منظور  افزایش مقاومت جانبی و سختی در سازه، در برابر نیروهای جانبی مخصوصا زلزله به کار می رود. وظایف اصلی دیوارهای برشی فولادی همانند سایر سیستم های مقاوم جانبی، تامین مقاومت و پایداری در برابر نیروهای برشی ایجاد شده در طبقات در اثر زلزله و مقاومت در برابر لنگر واژگونی حاصل از نیروهای مذکور خواهد بود. آیین نامه های طراحی سازه های فولادی کانادا ، FEMA450 در سال 2004 ضوابطی را در طرح دیوارهای برشی فولادی ارائه نمودند. در سال 2005 ضوابط مربوط به طراحی این دیوارها به صورت ویژه، به آیین نامه طراحی لرزه ای سازه های فولادی(AISC 341-2005) اضافه گردید.

در این مقاله برآنیم یک سازه فولادی 9 طبقه دارای سیستم دیوار برشی فولادی با شکل پذیری ویژه را توسط استفاده از ضوابط حالات حدی (LRFD) به لحاظ اجزای این سیستم باربر جانبی مورد تحلیل، طرح، محاسبه و ارزیابی قرار دهیم. در پایان تاکید این مقاله بر طرح تیر یکی از طبقات به عنوان نمونه با استفاده از روش حالات حدی LSD (روش LRFD) است. از مقوله های مورد بحث، محاسبات لنگر خمشی ناشی از بار گسترده و دو بار متمرکز، نیروی محوری، مقاومت، مقاومت خمشی کاهش یافته، فشردگی، اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی می باشد.

در دهه های اخیر در اکثر کشورهای پیشرفته جهان، رویکرد استفاده از آیین نامه ای بوجود آمده است که از طرفی بتوان برای تحلیل سازه از روش تحلیل الاستیک استفاده نمود و از سوی دیگر مقاومت اجزای سازه ای در حالات حدی (نهایی) درنظر گرفته شود. بنابراین در طراحی سازه های فولادی استفاده از روش LRFD یا روش ضرایب بار و مقاومت مرسوم، متداول و لازم الاجرا گردیده است. همچنین با توجه به اینکه آخرین ویرایش مبحث دهم مقررات ملی ساختمان بر اساس شیوه فوق تهیه و تدوین شده است، در این مقاله برآن شدیم که استفاده از روش حدی LRFD در تحلیل و طرح دیوار برشی فولادی، شامل ورق جان و عنصر مرزی افقی اش (تیر) را در یک مثال موردی شامل یک قاب و دیوار برشی فولادی ویژه در یک سازه نه طبقه، مطالعه نماییم. با توجه به نتایج محاسباتی و اینکه در روش طراحی LRFD ، حاشیه ایمنی درنظر گرفته شده در دو مرحله افزایش بار (ضرایب بار) و تقلیل مقاومت(ضرایب کاهش مقاومت) اعمال کرده می شود، می توان ملاحظه کرد که طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت منطقی تر و ملموس تر از روش طراحی به روش تنش مجاز ASD ، می باشد. زیرا  در روش سنتی تنش مجاز صرفه نظر از استفاده از روش تحلیل الاستیک، آثار کلیه عوامل موثر جهت تامین یک حاشیه ایمنی معقول و منطقی، تنها توسط یک ضریب(ضریب اطمینان) و فقط در یک مرحله منظور می گردد.

21

Improvement of the seismic performance of the resistant concrete moment frames against earthquake with use of the CBF and inverted EBF braces

[Published By: Academy for Environment and Life Sciences, INDIA]

Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences

Impact Factor: 0.971[UIF, Germany]

Global Impact Factor 0.533[Australia]

Scientific Journal Impact Factor: 2.59 [Canada]

Scientific Indexing Services Impact Factor: 0.982[USA] 

Volume (4) SPECIAL Issue 2015            

مهدی راغب *

 

Use of X shape concentric braced frames (X-CBF) and  inverted Y shape eccentric braced frames (inverted Y-EBF) to retrofit the reinforcement concrete moment frames (RCMF) may be applied desirable and efficiently, and removes defects of reinforcement concrete moment frame system that is applied lonely. Studies for retrofitting RCMF frames with use of X shape bracings have been done and concluded recently, but few studies for retrofitting RCMF frames by concentric braces specially inverted Y shape eccentric braces have been conducted. In this paper it will be investigated the improvement of seismic performance of the reinforcement concrete moment frames (RCMF) by using of both concentric and eccentric steel braces systems. Therefore, evaluation of RCMF frames with X shape steel braces and with inverted Y shape eccentric braces has been done by using of analytical studies. Inverted Y shape eccentric braces have vertical steel shear link. These analytical studies have been performed by SAP2000V14.2 Software and Nonlinear Static Analysis (pushover analysis). To estimate the performance of frames and the formation quality of plastic hinges, life safety acceptance criteria was selected. The results of this study showed that, the application of X shape concentric or inverted Y shape eccentric braces in RCMF frames, is caused that plastic hinges to be formed in steel braces and vertical shear link instead of formation in columns and beam of the RCMF frame. Furthermore, existence of steel braces in RCMF frame delays both the formation process of first plastic hinge and column failure mechanism.

1.       Steel braces increase the force corresponding to the first plastic hinge that is formed in the concrete frame.

2.       Steel braces delay the failure of columns in concrete moment frames.

3.       By applying eccentric steel bracings with vertical shear link, plastic hinges is formed in the link beam and because of this fact that the link beam may be constructed discrete of the main beam at that level, it can be replaced comfortably.

4.       Based on this study, it can be seen by performing steel braces of any type, the number of formed plastic hinges decrease and plastic hinges are formed in the desirable places intelligently (in X shape brace members and in link beam).

22

ارزيابي تفصيلي نیاز اجزاي پل به بهسازی با استفاده از دستورالعمل بهسازي لرزه­اي پل هاي موجود با تمرکز بر مطالعه آسيب­پذيري ستون های پل

International Conference on Modern Ideas in Engineering, Science and Technology

Geneva – Switzerland 26 April 2017

مهدی راغب *

 

ضوابط فصل سوم دستورالعمل بهسازي لرزه­اي پل هاي ايالات متحده تحت عنوان ارزيابي تفصيلي پل هاي موجود در اين مقاله برای یک پل موجود، مدنظر قرار مي­گيرد. در اين فصل از دستورالعمل فوق، دو روش متفاوت جهت ارزيابي آسيب­پذيري لرزه­اي پل هاي موجود ارائه مي­شود. روش اول مبتني بر نسبت ظرفیت به تقاضای اجزاي منفرد پل و روش دوم تعيين ظرفيت باربري جانبي پل به عنوان يک سيستم سازه­اي مي­باشد. در اين مقاله سعي بر آن است تا با استفاده از جديدترين روش هاي ارزيابي آسيب­پذيري لرزه­اي در دستورالعمل بهسازي لرزه­اي ساختمان هاي موجود و دستورالعمل بهسازي لرزه­اي پل هاي موجود(دستورالعمل ايالات متحده FHWA) نسبت به تشریح ارزيابي تفصيلي اجزاي یک پل با تکیه بر آسیب پذیری ستون های پل مورد مطالعه اقدام گردد. با تحقیق فوق مشخص می گردد که پل مورد مطالعه از لحاظ عملكرد لرزه­اي دچار مشكلاتي است كه بايد در مراحل ارائة طرح هاي بهسازي به آن ها پرداخته شود. در تحليل آسيب­پذيري پل مورد مطالعه روي مقاومت خمشي و برشي ستون ها  تمركز می گردد. در صورتی که ملاحظه شود اجزای پل مثلا ستون های آن، دارای نسبت C/D کوچک تر از یک می باشند، بنابراین اجزاء فوق آسیب پذیر بوده و شکست این اجزاء، پیامدهای ناگواری در رخدادهای لرزه ای می تواند به همراه داشته باشد، در نتیجه بایستی بهسازی آن ها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

 

با توجه به تحليل هاي صورت گرفته روي مدل هاي سازه­اي تهيه شده از روسازه و زيرسازة پل مورد بررسي مشخص می گردد كه نسبت های ظرفيت به تقاضاي خمشي براي ستون های (C/D) پل مورد مطالعه کمتر از یک بوده و دارای آسیب پذیری لرزه ای می باشند. با مطالعه کلی تر روی نتایج سایر اعضاء که در این مقاله مورد نظر نبوده است مشخص شده که عمدة هزينة بهسازي متوجه بهسازي خمشي ستون هاي قاب هاي مياني به علت ضعف وصله­هاي آرماتورهاي طولي می باشد. همچنین بهسازي برشي سرستون هاي قاب هاي مياني، ستون هاي کوله­ها، تعويض نشيمن­گاه ها با انواع مناسب لازم می باشد. وضعيت شمع ها مناسب است و ارزيابي شالودة سطحي كوله­ها نيز گوياي عدم نياز به بهسازي است. شايان ذکر است پل علاوه بر بهسازي لرزه­اي به تعميرات نيز نياز دارد. با بازرسی های میدانی مشخص شده است که کيفيت بتن بيشتر اجزاي سازه­اي مناسب نيست و در برخي نواحي پوشش بتني آرماتور ترکيده و آرماتورها نمايان شده­اند. شوره­زدگي به ميزان وسيعي در زير عرشه ديده مي­شود. لازم است تا سوراخ هاي مکعب شکل موجود در بالاي ستون ها(درست در محل تشکيل مفاصل خميري) و سوراخ هاي دايره­اي موجود در ديافراگم ها که احتمالاً به منظور عبور تأسيسات تعبيه شده­اند با مصالح مناسب پرشوند. در كل به نظر مي­رسد با تهيه و اجراي طرح هاي بهسازي مذكور، پل بتواند براي مدت نسبتاً طولاني (بالاي 25 سال) به خدمت­رساني ادامه دهد.

23

ارزيابي تفصيلي نیاز اجزاي پل به بهسازی با استفاده از دستورالعمل بهسازي لرزه­اي پل هاي موجود با تمرکز بر مطالعه آسيب­پذيري ستون های قاب انتهايي پل(کوله) و سرستون آن

International Conference on Modern Ideas in Engineering, Science and Technology

Geneva – Switzerland 26 April 2017

مهدی راغب *

 

ضوابط فصل سوم دستورالعمل بهسازي لرزه­اي پل هاي ايالات متحده تحت عنوان ارزيابي تفصيلي پل هاي موجود در اين مقاله برای یک پل موجود، مدنظر قرار مي­گيرد. در اين فصل از دستورالعمل فوق، دو روش متفاوت جهت ارزيابي آسيب­پذيري لرزه­اي پل هاي موجود ارائه مي­شود. روش اول مبتني بر نسبت ظرفیت به تقاضای اجزاي منفرد پل و روش دوم تعيين ظرفيت باربري جانبي پل به عنوان يک سيستم سازه­اي مي­باشد. در اين مقاله سعي بر آن است تا با استفاده از جديدترين روش هاي ارزيابي آسيب­پذيري لرزه­اي در دستورالعمل بهسازي لرزه­اي ساختمان هاي موجود و دستوالعمل بهسازي لرزه­اي پل هاي موجود(دستورالعمل ايالات متحده FHWA) نسبت به تشریح ارزيابي تفصيلي اجزاي یک پل با تکیه بر آسیب پذیری ستون های قاب انتهايي پل مورد مطالعه (کوله) و سرستون آن اقدام گردد. با تحقیق فوق مشخص می گردد که پل مورد مطالعه از لحاظ عملكرد لرزه­اي دچار مشكلاتي است كه بايد در مراحل ارائة طرح هاي بهسازي به آن ها پرداخته شود. در این مقاله در تحليل آسيب­پذيري پل مورد مطالعه روي مقاومت خمشي و برشي ستون های کوله، مهار آرماتور طولي ستون در سرستون، محبوس­شدگي جانبي بتن ستون در نواحي مفصل خميري، طول وصلة آرماتور و موقعيت وصله­ها، تمركز می گردد. در صورتی که ملاحظه شود اجزای پل در این جا ستون های کوله ، دارای نسبت C/D کوچک تر از یک می باشند، بنابراین اجزاء فوق آسیب پذیر بوده و شکست این اجزاء، پیامدهای ناگواری در رخدادهای لرزه ای می تواند به همراه داشته باشد، در نتیجه بایستی بهسازی آن ها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

همان طوری كه از نتایج مقاله به دست می آید، نسبت هاي ظرفيت به تقاضاي خمشي  براي ستون های کوله در خمش حول محور 3 و در قسمت تحتانی این ستون ها ناکافی بوده، نیاز به بهسازی وجود دارد. با توجه به اينكه اين نسبت ها در بخش تحتاني ستون ها كوچكتر از 8/0 شده است، لازم است تا نسبت هاي ظرفيت به تقاضا براي مهار آرماتورهاي طولي، وصلة آرماتورهاي طولي و محبوس­شدگي جانبي محاسبه گردند. در نهايت نسبت ظرفيت به تقاضاي برشي ستون نيز تعيين شده است. باتوجه به نسبت ظرفيت به تقاضاي C/D لرزه­اي برای مهار آرماتورهاي طولي  دیده می شود برای مهار این آرماتورها در شالوده اعداد کوچک تر از یک را نتیجه داده است، بنابر این مهار آرماتورهاي طولي نیاز به بهسازی دارد. نسبت ظرفيت به تقاضاي C/D لرزه­اي برای طول مهار آرماتور در سرستون پاسخ گو است. با توجه به مقادير نسبت ظرفيت به تقاضا براي وصلة آرماتورهاي طولي ستون،  نیز ملاحظه می شود که قسمت پایین ستون های کوله نیاز به بهسازی دارند. همچنین با توجه به مقادير نسبت ظرفيت به تقاضا براي محبوس­شدگي جانبي بتن ستون كوله  دیده می شود که در قسمت پایین ستون های کوله نیاز به بهسازی وجود دارد.

نسبت ظرفيت به تقاضاي برشي ستون كوله نیز هم برای بالا و هم برای پایین ستون مقادیر کمتر از یک بوده و از این حیث نیاز به بهسازی وجود دارد. با توجه به مقدار نسبت ظرفيت به تقاضاي خمشي در سرستون، همچنین نسبت ظرفيت به تقاضاي برشي در سرستون كوله، اين مقطع از كفايت خمشی و برشي لازم برخوردار است. همچنین بهسازي برشي ستون هاي کوله­ها ، لازم می باشد. ارزيابي شالودة سطحي كوله­ها نيز گوياي عدم نياز به بهسازي است.

24

ارزيابي تفصیلی آسيب­پذيري پل مورد مطالعه با تمرکز بر نشیمن گاه های الاستومری آن

3rd International Conference on INNOVATION Science & Technology Germany – Berlin (August 26, 2017)

مهدی راغب *

 

25

Detailed evaluation on the need for retrofitting bridge individual components by using of the Seismic Retrofitting Manual for existing bridges with a focus on the study of vulnerability of the bridge middle columns

 

 

 

 

 

Conference on Civil engineering, Architecture & Urbanism of the ISLAMIC COUNTRIES

            December 21, 2017 Tabriz - IRAN

مهدی راغب *

 

26

 

Detailed evaluation on the need for retrofitting bridge individual components by using of the Seismic Retrofitting Manual for existing bridges with a focus on the study of vulnerability of the bridge end frame columns(abutment) and its cap beam

Conference on Civil engineering, Architecture & Urbanism of the ISLAMIC COUNTRIES

            December 21, 2017 Tabriz - IRAN

مهدی راغب *