عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه برقدانشوری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی: مهندسی برق قدرت- دانشگاه صنعت آب و برق
کارشناسی ارشد: مهندسی برق-قدرت- دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتری: مهندسی برق-قدرت- دانشگاه علم و صنعت ایران

مطالعات سيستم، بهره برداري از سيستم هاي قدرت، كنترل سيستم‌هاي قدرت، شبكه‌هاي توليد پراكنده، هوش مصنوعي (شبكه‌هاي عصبي، كنترل فازي، الگوريتم ژنتيک)

• عضو تیم داوری مقالات هفتمين كنفرانس تخصصي قدرت- دانشگاه صنعت آب و برق
• عضو تیم داوری مقالات كنفرانس (( شهر الكترونيك)) – دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
• عضو تیم داوری مقالات كنفرانس دانشجويي برق- دانشگاه تهران
• داور مجله علمی- پژوهشی Journal of Soft Computing and Information Technology
• عضو شورای آموزشی دانشکده فنی مهندسی 1388 تا 1391