عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

تحصیل در مدرسه فرزانگان(سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان)
کارشناسی ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشدریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی

عضو هیات علمی

نفر دوم المپیاد ریاضی در استان همدان 1373
نفر اول مسابقه کتابخوانی، سیره پیغمبر(ص)، نهاد رهبری

دوره های معرفت افزایی ،هم اندیشی ،طرح ضیافت و کارگاه های برگزار شده در دانشگاه