عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمرانمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دیپلم ریاضی و فیزیک 1374
کارشناسی مهندسی عمران - عمران 1378
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه 1381
دانشجوی دکتری مهندسی عمران - سازه

- توسعه آیین نامه های ساختمانی
- تحلیل و طراحی سازه ساختمانهای بلند
- بسط نرم افزارها برای تحلیل و طراحی سازه ها
- مدل لرزه ای و تحلیل ساختمانها و سازه های پیچیده
- روش های مختلف مقاوم سازی لرزه ای ساختمان
- اثرات مدل سه بعدی ساختمانی در تحلیل و طراحی
- روشهای خطی و غیر خطی و عملکرد ساختمان
- ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای سازه های موجود
- مقاوم سازی بناهای مدرن و تاریخی
- مکانیک شکست
- مصالح ترکیبی
- سیستم های مهاربندی نرم و شکننده فلزی

همدان
1355