عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

فارغ‌التحصيل ديپلم رشته علوم تجربي
فارغ التحصيل رتبه اول كارشناسي در رشته پرستاری
رتبه اول مسابقات علمي پرستاري منطقه پنج كشور
فارغ التحصيل رتبه اول كارشناسي ارشد مديريت روان پرستـاري

- سوپروايزر باليني بيمارستان شهيد مباشر كاشاني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي همدان به مدت3 سال همراه با سابقه 4 سال كار در I.C.U و مديریت I.C.U از سال 1379 تا1383
2- عضو كميته كنترل عفونت در بيمارستان شهيد مباشر كاشاني از سال 1380 تا 1383
3- عضو کمیته کارشناسی بيمارستان شهيد مباشر كاشاني
4- عضو کمیته برنامه ریزی عملیاتی بيمارستان شهيد مباشر كاشاني
5- عضو هیئت علمی رسمی قطعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
6- عضو كميته علمي و اجرائي سمينار علوم پايه و باليني دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان دي ماه 1380
7- عضو كميته علمي و اجرائي سمينار منطقه‌اي پرستاري ویژه دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان خردادماه 1383
8- عضو كميته علمي و اجرائي همايش منطقه‌اي بيماريهاي عفوني دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان ارديبهشت 1385
9- عضو كميته علمي و اجرائي همايش منطقه‌اي سلامت زنان اردیبهشت ماه 1390
10- مدير برنامه‌ريزي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان از تاريخ 1/8/1386 به مدت 6 ماه
11- دبير انجمن علمي دانشجويان پرستاري از تاريخ 1/11/1386 به مدت یکسال
12- استاد راهنما در 2 طرح پژوهشی دانشجوئی ارائه شده در سمینارهای سراسری
13- عضو اتاق فکر دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از سال 1390
14- عضو کمیته تخصصی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان از سال 1382 تاکنون
15- مدیر گروه پرستاری از تاریخ 1/11/1389 تا29/12/1395
16- استاد مشاور 2 پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی
17- عضو كميته علمي ودبیر اجرائي همايش داخلی اعتیاد، اردیبهشت ماه1392
18- عضو کمیته بهداشت مرکز بهداشت استان همدان
19- عضو کمیته ایدز استانداری همدان و مرکز بهداشت استان همدان

1- استاد مشاور رساله کارشناسی ارشد با عنوان" رابطه اعتیاد به کار با مشکلات خواب و خلق افسرده در پرستاران"
2- استاد مشاور رساله کارشناسی ارشد با عنوان" بررسی ویژگی های شخصیتی، تاب آوری با امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان"

1- کسب رتبه پرستار نمونه در ارتباط با ارباب رجوع در طول طرح پرستاری
2- منتخب به عنوان يكي از ده بانوي نخبه اول شهرستان همدان و كسب لوح و جايزه از فرماندار محترم همدان جناب آقاي علي اكبر فاميل‌كريمي در اولين همايش تجليل از بانوان نخبه شهرستان همدان، بهمن‌ماه
1385
3- کسب رتبه اول در مسابقات قرآن (قسمت قرائت) بهمن ماه 1392
4- منتخب به عنوان استاد نمونه و رتبه 1 در دانشکده علوم پایه سال 1393
5- عضو تیم پزشکی سازمان حج وزیارت وکسب رتبه پرستار نمونه در سفر عتبات عالیات سال 1389 و1390
6- منتخب به عنوان مدیر گروه نمونه دانشکده علوم پایه در سال 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
7- منتخب به عنوان يكي از ده استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال 1389 از طرف دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

1- شركت در كارگاه آموزشي سراسري دانشجويان تهران با عنوان بهداشت رواني ازدواج
2- شركت در كنگره و كارگاه پرستاري از پيشگيري تا توانبخشي
3- شركت در كنگره و كارگاه آموزشي اصول خدمات مراقبت در منزل
4- شركت در كلاس هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان .
5- شركت در كلاس هاي I.C.D.L.
6- شركت در كلاس هاي آموزش ضمن خدمت دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان