عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه مکانیکمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1- دیپلم و پیش‌دانشگاهی از دبیرستان نمونه سیفیه ملایر
2- کارشناسی رشته مهندسی مکانیک – حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی شریف و تبریز
3- کارشناس ارشد مهندسی تبدیل انرژی- دانشگاه تبریز
4- دکتری تخصصی مهندسی تبدیل انرژی – دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
5- پسادکتری مهندسی انرژی – دانشگاه کاونتری انگلستان

Computational Fluid Dynamics
a. Smoothed Particle Hydrodynamics
b. Finite Volume Method
c. Lattice Boltzmann Method
d. Finite Difference Method
e. Boundary Element Method

Cavitation Phenomena,
Fuel cells,
Solar energy
Wind turbine

شرکت راگاصنعت ایرانیان
Malayer
1360
9120295642

1- عضو کمیسیون خدمات مهندسی اتاق بازرگانی ایران و نیز استان همدان
2- مدیرعامل شرکت آوای آب (گرید 4 آب و گرید 5 تأسیسات و تجهیزات)
3- عضو کمیته عمران و انرژی فرمانداری ملایر
4- عضو کمیته HSE استانداری همدان
5- عضو کمیته محیط‌زیست و انرژی استان همدان
6- عضو مؤسس انجمن مهندسین ساختمان سبز ایران
7- عضو انجمن مهندسین مکانیک آمریکا
8- عضو انجمن مهندسین هوافضا ایران
9. عضو انجمن مهندسین تأسیسات شهری ایران
10-عضو بنیاد ملی نخبگان کشور
11- عضو انجمن حمایت از محیط‌زیست کشور