عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه مکانیکمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

مكانيك سيالات پيشرفته ....... ش.کلاس 522 پنج شنبه 08:00--10:15
جريان هاي دو فاز ش.کلاس 513 چهار شنبه 10:30--12:00
آزمايشگاه انتقال حرارت ش.کلاس 883 سه شنبه 13:30--15:00
سمينار ش.کلاس 513 چهار شنبه 08:00--09:30
ترموديناميك پيشرفته ش.کلاس 513 چهار شنبه 13:30--15:45
ديناميك سيالات محاسباتي1[ ش.کلاس 522 پنج شنبه 10:30--12:00
آزمايشگاه مكانيك سيالات ش.کلاس 857 پنج شنبه 13:30--15:00
آزمايشگاه ترموديناميك ش.کلاس 883 پنج شنبه 15:30--17:00
تاسيسات مكانيكي ش.کلاس 517 سه شنبه 16:30--18:00

دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)، مکانیک سیالات پیشرفته، هیدروآئرودینامیک ، جریانهای چندفازی ، ترمودینامیک پیشرفته، ریاضیات مهندسی پیشرفته و محاسبات عددی پیشرفته ، محاسبات عددی، مکانیک سیالات 1 و 2، ترمودینامیک 1 و 2 ، تهویه مطبوع 1 و 2، انتقال حرارت 1 و 2، تاسیسات ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و برقی ، استاتیک ،مقاومت مصالح ،مکانیک سیالات عمران ، اجزاء ماشین ، تهویه مطبوع خودرو ، سیستمهای تولید قدرت ، ماشین های ابزار و نقشه كشي صنعتي 1و2 ، علم مواد ،روش های تولید 1 و 2 ، محاسبات فنی ، یاتاقان و روغن کاری، آزمایشگاه مقاومت مصالح ، آزمایشگاه عملیات حرارتی