عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

Master of Architecture (M.Arch) from
Iran University of Science and Technology

انعطاف پذیری فضا در معماری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
عضو سازمان نظام مهندسی همدان