عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- ديپلم رياضي فيزيك
- كارشناسي ارشد معماری
- دكتري تخصصي معماري

تکنولوژی معماری
آموزش معماری

عضو هیات علمی
تهران
1354
09181118216