عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمراناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

• رتبه 53 کنکور سراسری رشته رياضی فيزيک سال 1371
• کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه صنعتی شريف
• کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مکانيک خاک و پی، دانشگاه بوعلی سينا
• دکتری مهندسی عمران- مکانيک خاک و پی، دانشگاه علم و صنعت ايران
• دوره تحقيقاتی خارج از کشور، دانشگاه پلی تکنيک لوزان (EPFL)، سوئيس، 1388 الی 1389

رئيس دفتر فنی سازمان بهزيستی استان همدان 1377-1382
عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از سال 1383 تاکنون- استاديار گروه مکانيک خاک و پی
معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 1384-1388
عضو اصلی هيات مديره دوره پنجم و ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان 1391 تاکنون
رئيس گروه تخصصی عمران و عضو هيات رييسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان به طور متوالی
رئيس هيات مديره شرکت مهندسين مشاور سازه بارز غرب (ژئوتکنيک) 1387 تاکنون