عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه محیط زیستدانشیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- دكتري تخصصي علوم محيط‌ زيست، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1387.
- كارشناسي ارشد محيط‌ زيست، دانشگاه تربيت مدرس، 1382.
- كارشناسي محيط‌ زيست، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1379.

- مدير پژوهشي دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، 88-1386.
- ریيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، 95-1386.
- معاون آموزشي و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، پردیس استان همدان، 90-1389.
- رییس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، 97-1395.
- مدیر گروه علوم و مهندسی محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، 1398 - ادامه دارد.
- مدیر مجمع عالی نخبگان ایران-همدان، 1391.
- عضو و دبیر شورای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، 95-1387.
- دبیر کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان همدان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، 95-1392.
- دبیر کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، 95-1394.
- عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، 1394-ادامه دارد.
- عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامي واحد تویسرکان، 1394-ادامه دارد.
- مسوول پیگیری، تاسیس و راه اندازی پژوهشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 95-1394.
- عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 89-1386.
- عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات استان همدان، 90-1389.
- عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 92-1391.
- عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان، 1394-ادامه دارد.
- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1392-ادامه دارد.
- عضو کمیته انتظامی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 95-1392.
- عضو شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات استان همدان، 91-1389.
- عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 97-1395.
- عضو شورای پژوهشی و فناوری اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان همدان، 1396- ادامه دارد.
- عضو کمیته خدمات علمی، پژوهشی و فناوری شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان، 1393.
- عضو کمیته خدمات شهری، محیط زیست و سلامت مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان، 1393-ادامه دارد.
- عضو کمیته گردشگری مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان، 96-1395.
- عضو کمیته علمی شورای راهبری ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه‌های شهری شهرداری همدان، 1399 - ادامه دارد.
- عضو کمیته مصاحبه دکتری تخصصی مهندسی منابع‌طبیعی-محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامي، 1395.
- عضو کمیته مصاحبه دکتری تخصصی مهندسی منابع‌طبیعی-محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامي استان گیلان، 1395.
- عضو کمیته مصاحبه دکتری تخصصی مهندسی منابع‌طبیعی-محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامي استان تهران، 1396.
- رییس کمیته مصاحبه دکتری تخصصی مهندسی منابع‌طبیعی-محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامي استان همدان، 1396.
- عضو کمیته مصاحبه دکتری تخصصی مهندسی محیط‌زیست-آب و فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامي استان همدان، 1396.
- عضو کمیته مصاحبه دکتری تخصصی مهندسی محیط‌زیست-مواد زائد جامد دانشگاه آزاد اسلامي استان همدان، 1396.
- رییس کمیته مصاحبه دکتری تخصصی علوم و مهندسی محیط‌زیست منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامي، 1397.
- رییس کمیته مصاحبه دکتری تخصصی مهندسی محیط‌زیست-آب و فاضلاب منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامي، 1397.
- عضو کمیته مصاحبه دکتری تخصصی مهندسی محیط‌زیست-مواد زائد جامد منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامي، 1397.
- عضو کمیته برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان، 1397-ادامه دارد.
- عضو كميته علوم محيط‌ زيست طرح بازمهندسي علوم كشاورزي و منابع‌طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي، 1398 - ادامه دارد.
- رییس کارگروه بررسی توانایی علمی حوزه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامي استان همدان، 1398 - ادامه دارد.
- عضو کمیته انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان، 1398 - ادامه دارد.
- دبير همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، 1388.
- عضو کمیته علمی همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، 1390.
- عضو کمیته علمی اولین همایش ملی شهر الكترونيك، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، 1390.
- عضو کمیته علمی دومین همایش ملی شهر الكترونيك، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، 1394.
- عضو کمیته علمی همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه، 1390.
- عضو کمیته علمی سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک، 1391.
- عضو کمیته علمی همایش منطقه ای افق های جدید در مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، 1391.
- عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس، استانداری لرستان، 1392.
- عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم، شهرداری رشت، 1395.
- عضو کمیته علمی دومین همایش ملی علوم و فناوری¬های نوین در آبزیان، دانشگاه ملایر، 1395.
- مدير اجرايي سيزدهمين اجلاس روساي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، 1390.
- دبیر کارگروه تخصصی پژوهشی چهاردهمين اجلاس روساي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، 1391.
- عضو ستاد هماهنگی جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری منطقه 23 دانشگاه آزاد اسلامی، 1392.
- عضو ستاد هفته پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1393.
- عضو کمیته سامانه آزمایشگاه های همکار دانشگاه آزاد اسلامی (ساها) استان همدان، 95-1394.
- کارشناس سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه تدوین استانداردهای ملی و آموزش و ترویج استاندارد در رشته تخصصی محیط زیست، 1394- ادامه دارد.
- سرپرست گروه محيط زيست مؤسسه سنجش تكميلي، 88-1380.
- عضو هیات تحریریه نشریه علمی محیط زیست و مهندسی آب.
- عضو هیات تحریریه نشریه علمی مطالعات محیطی هفت حصار.
- همکاری با کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در فرآیند ارزیابی و داوری نشریه‌های علمی.

- ارزيابي راندمان تصفیه فاضلاب شهر یزد بوسیله گیاه لویی در تالاب مصنوعی زیرسطحی، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1391.
- ارزیابی تاثیر پساب کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی بر پیراسنجه های کیفی آب رودخانه کبکیان و مکانیابی سایت های جدید با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1391.
- تعیین غلظت عناصر آهن، روی، مس، کادمیوم و سرب در بافت های کبد، کلیه و ماهیچه گاو و گوسفندهای توزیع شده در بازار مصرف شهر همدان در سال 1390، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1391.
- ارزیابی کارایی فرآیند الکترولیز جهت حذف ذرات معلق و کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی از پساب کارخانجات کشمش پاک کنی در شهرک صنعتی سهند ملایر، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1391.
- ارزیابی کارایی حذف رنگ اریکروم بلک تی در پساب صنعتی توسط نانوتیوب کربن (مطالعه موردی: پساب کارخانه سامان نوش همدان)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1391.
- ارزیابی کارایی فرآیند حذف آمونیاک با استفاده از نانوتیوب های کربن (مطالعه موردی: نمونه آب سد اکباتان همدان)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1391.
- بررسی کارایی حذف وانادیوم از پساب صنعتی با استفاده از نانوتیوب کربن اصلاح شده (مطالعه موردی: مرکز ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه مرکزی)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1391.
- ارزیابی کارایی حذف رنگ دانه ژانوس گرین از محیط آبی با استفاده از نانوتیوب های کربنی، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1391.
- مطالعه راندمان تالاب مصنوعی سطحی حاوی گیاه نی (Phragmetis austrais) در حذف پیراسنجه های کیفی فاضلاب شهرک صنعتی بوعلی، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1391.
- ارزیابی غلظت عناصر نیکل و کروم در نمونه های خاک‌ اطراف شهرک صنعتی خیرآباد اراک، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1391.
- بررسی و ارایه راهکارهایی در تحقق جمعیت پذیری شهرهای جدید، نمونه موردی: شهر جدید صدرا، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1391.
- تعیین میزان بقایای آفت کش های آلی کلره و فسفره در آب رودخانه گرگر، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1392.
- ارزیابی غلظت عناصر آرسنیک، روی، کروم و منگنز موجود در منابع آب زیرزمینی دشت رزن و تهیه نقشه پهنه بندی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1392.
- ارزیابی غلظت عناصر آرسنیک، مس، روی و سرب در منابع آب زیرزمینی دشت تویسرکان و تهیه نقشه پهنه بندی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1392.
- ارزیابی غلظت عناصر روی، سرب، مس و آرسنیک در منابع آب زیرزمینی دشت قهاوند و تهیه نقشه پهنه بندی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1392.
- ارزیابی باقی مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در محصولات گلخانه ای به روش اسپکتروفتومتری (مطالعه موردی: قارچ خوراکی)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1392.
- ارزیابی باقی مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در محصولات گلخانه ای (مطالعه موردی: کدو سبز)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1392.
- ارزیابی غلظت عناصر مس، روی، کروم و منگنز در رسوبات تالاب شیرین سو با استفاده از شاخص ژئوشیمیایی مولر، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1392.
- ارزیابی غلظت عناصر آهن، مس، سرب و کادمیوم در رسوبات تالاب میقان با استفاده از شاخص ژئوشیمیایی مولر، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1392.
- ارزیابی کارایی حذف رنگ ایندیگوکارمین از محلول های آبی با استفاده از نانولوله کربنی چنددیواره اصلاح شده (مطالعه موردی: نمونه پساب کارخانه نساجی زرجین بافت)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1392.
- ارزیابی تاثیر پساب کشتارگاه های صنعتی دام و طیور بر پیراسنجه های شیمیایی آب رودخانه قشلاق سنندج، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1392.
- ارزیابی غلظت عناصر سنگین سرب، مس و کادمیوم در خاک اطراف نیروگاه شازند اراک به منظور تهیه اطلس آلاینده ها، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1392.
- ارزیابی عوامل موثر در تامین امنیت شهری جهت افزایش حضور زنان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: پارک ساعی تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات استان همدان، 1392.
- ارزیابی پیراسنجه های کیفی آب برخی از استخرهای شنای عمومی شهر همدان (مطالعه موردی: استخرهای آبیاران و لاله)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1393.
- ارزیابی تاثیر فعالیت مجتمع سیلیس کوبان ازندریان همدان بر کیفیت هوای پیرامون، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1393.
- ارزیابی غلظت باقی مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در آب رودخانه عباس آباد همدان در سال 1393، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1393.
- ارزیابی باقی مانده سم بنومیل در محصولات گلخانه ای به روش اسپکتروفتومتری (مطالعه موردی: قارچ خوراکی)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1393.
- ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص آلودگی فلزات سنگین (مطالعه موردی: دشت قلعه شاهین شهرستان سرپل ذهاب)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1393.
- ارزیابی غلظت عناصر سرب، کادمیوم، نیکل و وانادیوم در رودخانه قره سو کرمانشاه با مطالعه گونه شاخص آبزی (مطالعه موردی: بافت استخوان پنجه پای قورباغه)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1393.
- ارزیابی غلظت عناصر سنگین آهن، سرب و کادمیوم نزولات جوی مناطق پرترافیک شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1393.
- ارزیابی غلظت عناصر آهن، سرب و کادمیوم در رواناب سطحی ناشی از بارندگی (مطالعه موردی: نقاط پر ترافیک شهر همدان)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1393.
- ارزیابی غلظت عناصر روی، سرب، کادمیوم و مس شیر پاستوریزه با شیر غیرپاستوریزه در بازار مصرف شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1393.
- بررسی میزان فلزات سنگین روی، سرب، کادمیوم و مس در نمونه شیر گاوداری های تجاری خرم آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1393.
- ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع سیمان از نظر آلودگی هوا (مطالعه موردی شهرستان رامهرمز)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات دماوند، 1393.
- بررسی عناصر آرسنیک، آلومینیوم، روی و مس در مرکبات عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- سنجش غلظت باقیمانده سموم کارباریل و دیازینون در منابع آب زیرزمینی دشت بهار همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- بررسی و مقایسه غلظت باقی مانده قارچ کش پروپینب در چای تولید داخل با چای وارداتی در بازار مصرف شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- بررسی غلظت عناصر کبالت، کروم و منگنز در گرد و غبار شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- بررسی عناصر آلومینیوم، روی، کادمیوم و مس در آبمیوه های تجاری عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- بررسی عناصر روی، سرب، کادمیوم و مس در محصول گندم و نان مصرفی شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- بررسی غلظت عناصر روی، کادمیوم، کروم و نیکل در عسل عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- بررسی غلظت برخی فلزات سنگین رواناب سطحی شهر ملایر در سال 1393، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- بررسی عناصر آرسنیک، آلومینیوم، روی و مس در برخی از گیاهان دارویی عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- بررسی عناصر کبالت، نیکل و وانادیوم در گرد و غبار شهر کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- بررسی فلزات سنگین در برخی اسباب بازی های پلاستیکی عرضه شده در بازار شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- بررسی برخی فلزات سنگین در روغن خوراکی مایع سویا و کلزا عرضه شده در بازار مصرف شهر کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- مکان یابی محل دفن پسماند شهری سنقر با استفاده از GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- بررسی برخی فلزات سنگین در ادویه جات عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان (مطالعه موردی: پودرکاری، زردچوبه و هل)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- بررسی برخی فلزات سنگین در ادویه‌جات عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان (مطالعه موردی: دارچین، فلفل سیاه و فلفل قرمز)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- بررسی غلظت برخی فلزات سنگین در نمونه های چای عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- تعیین کیفیت آب سیستم های رودخانه ای با استفاده از شاخص حضور و عدم حضور زیرآبروک (Cinclus cinclus)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- بررسی برخی فلزات سنگین در روغن جامد محلی عرضه شده در بازار مصرف شهر کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- مکان یابی محل دفن لجن تصفیه فاضلاب صنعتی در شهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- بررسی برخی فلزات سنگین در شیرینی جات سنتی عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- بررسی برخی فلزات سنگین در انواع شکلات تولید داخل و وارداتی عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1394.
- مکان یابی محل دفن پسماند جامد شهر اسدآباد با استفاده از روش های AHP و TOPSIS، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- بررسی تری هالومتان ها در خروجی تصفیه خانه آب عباس آباد شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- مقایسه کارآیی تصفيه‎خانه‎هاي واجد و فاقد لایه آنتراسیت در حذف فلزات سنگین و‎ کدورت (مطالعه موردی: تصفيه‎خانه‎های آب شرب سد اکباتان و بهشتی همدان)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- بررسی برخی فلزات سنگین در انواع ماکارونی تولید داخل و وارداتی عرضه شده در بازار مصرف شهر کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- بررسی برخی فلزات سنگین در انواع چیپس سیب زمینی عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- ارزش گذاری اقتصادی بازیافت ظروف آلومینیومی از مواد زائد جامد شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- بررسی برخی فلزات سنگین در خاک فضای سبز رینگ های اول ودوم شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک سطحی پارک های شهری تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- بررسی برخی فلزات سنگین در محصولات لبنی مصرفی شهر همدان (مطالعه موردی: پنیر و کره)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- بررسی غلظت برخی فلزات سنگین در فرآورده های گوشتی مصرفی در شهر همدان (مطالعه موردی: سوسیس و کالباس)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- بررسی برخی فلزات سنگین در انواع بیسکویت مصرفی شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- بررسی برخی فلزات سنگین در انواع تخم ماکیان مصرفی در شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- بررسی روش های لجن فعال و راکتور ناپیوسته متوالی به منظور انتخاب مناسب ترین گزینه تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- ارزیابی مخاطره محیط زیستی کارخانه سیمان نهاوند با استفاده از روش‌های Delphi و ANP، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- ارزیابی مخاطره محیط زیستی کارخانه سنگ آهن صبانور با استفاده از روش‌های ANP و TOPSIS، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- مکان یابی گردشگری در شهر همدان با روش های AHP و TOPSIS، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- ارزیابی مخاطره محیط زیستی شرکت معدنی املاح ایران بر تالاب میقان به روش AHP، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- تحلیل تخریب سرزمین با استفاده از آشکارسازی تغییرات و سنجه های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان همدان)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- مکان یابی استقرار صنعت پتروشیمی در استان مرکزی و ارزیابی اثرات گزینه های پیشنهادی با استفاده از روش RIAM، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- بررسی برخی فلزات سنگین در قارچ خوراکی عرضه شده در بازار مصرف شهر کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1395.
- مکان‌یابی محل دفن نخاله‌های ساختمانی شهر اسدآباد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1396.
- بررسی عناصر سرب، کادمیوم، کروم و نیکل در گرد و غبار منازل شهر خرم‌آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1396.
- پهنه‌بندی بوم‌شناختی استان همدان برای توسعه صنعت با استفاده از روش وزن‌دهی رتبه‌ای، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1396.
- ارزیابی توان بوم‌شناختی حوضه آبخیز گاماسیاب برای کاربری‌های آبزی‌پروری و کشاورزی توسط روش تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1396.
- مکان یابی محل دفن پسماند بیمارستانی در شهرستان ملایر با استفاده از فرآیندهای AHP و TOPSIS، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1396.
- ارزیابی اثرات محیط‌زیستی مجموعه گردشگری گنجنامه همدان با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی و روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع اصلاح‌شده، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1396.
- مقایسه اثر زئولیت در تحرک و دسترس‌پذیری زیستی سرب و کادمیوم در خاک در بازه‌های زمانی و غلظت‌های مختلف، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1396.
- مطالعه آلودگی خاک سطحی پارک‌های شهری همدان به فلزات سنگین روی، سرب، کادمیوم و مس، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1396.
- حذف داروی تاموکسیفن از محیط آبی توسط نانو ذرات آهن اصلاح شده با هیدروکربن های درختسان (نمونه موردی: پساب بیمارستانی) رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1397.
- ارزیابی توان بوم شناختی استان همدان برای استقرار کاربری توسعه شهری، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1397.
امکان سنجی استفاده از زنبور عسل به عنوان گونه بیواندیکاتور برای پایش انتقال فلزات سنگین در زنجیر خاک-گیاه-غذا (مطالعه موردی: کانون های عمده زنبورداری و تولید عسل در استان مرکزی)، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1398.
- بررسی و مقایسه همبند پوست درخت چنار و همبند سولفات آهن در کاهش فلزات سنگین کروم، روی و نیکل از پساب صنعت آبکاری، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1398.
- بررسی آلودگی میکروبی آب استخرهای شنای عمومی شهر ملایر در سال 1397، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1398.
- بررسی میزان آلودگی باکتریایی و شیمیایی آب آبیاری در مزارع سبزیکاری شهر همدان در سال 1397، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1398.
- ارزيابي مخاطره سلامت مصرف شيريني‌جات سنتي كرمانشاه با تاكيد بر قابليت خطرآفريني سرب، كادميوم، كروم و مس، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1398.
- پایش زیستی و استخراج گیاهی فلزات سنگین در برخی گونه‏ های گیاهی مستقر در بیوتوپ شهری و حاشیه شهری همدان، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1398.
- تغییرات فصلی و توزیع مکانی فلزات سنگین منابع آب‌ زیرزمینی دشت اسدآباد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد محیط‌زیست، دانشگاه ملایر، 1398.
- بررسی الگوی مکانی پارک‌های شهری مناطق چهارگانه همدان توسط سنجه‌های سیمای سرزمین، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1399.
- ارزیابی مخاطره بوم شناختی کانون های فلزات سنگين در خاك هاي سطحي کشاورزی استان همدان، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- اصلاح شیمیایی گرافن اکساید مغناطیسی شده به منظور حذف آنتراسن و پایرن از محلول آبی، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1399.
- توسعه مدل AIRPACT برای ارزیابی اثرات و پیامدهای آلاینده های منتشر شده از نیروگاه های سیکل ترکیبی (مطالعه موردی: نیروگاه شهید رجایی قزوین)، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1399.
- تدوین مدل رگرسیونی پهنه‌بندی فلزات سنگين در خاك‌ سطحی و ارزیابی مخاطرات بوم‌شناختی و سلامت ناشی از آن‌، (مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد)، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1399.
- ارایه الگوی بهینه‌سازی گیا‌پالایی خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی و فلزات سنگین (مطالعه موردی: پالایشگاه اراک)، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1399.
- مطالعه کارایی ترکیبات کلات کننده با نرخ تجزیه پذیری زیستی متفاوت در بهبود عملکرد گیاه پالایی خاک های آلوده به فلزات سنگین توسط گونه‌های زینتی تاج‌خروس و گل جعفری، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- گونه‌زایی شیمیایی، مخاطره بوم‎ شناختی و مخاطره سلامت فلزات سنگین در گردوغبار خیابانی کلان شهر همدان، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- بررسی برخی عوامل طبیعی و انسان‌ساخت مؤثر بر کیفیت منابع آب زیرزمینی در دشت‌های قهاوند، بهار و اسدآباد استان همدان، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- ساخت غشاي نانو كامپوزیت نانوفيلتراسيون با تعبيه نانوبلورهاي اصلاح شده سلولز به منظور حذف فلز سنگين سرب از محلول‌هاي آبي، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- مقایسه كارایي منعقدكننده‌هاي شيميایي و طبيعي در حذف كدورت از محلول‌هاي آبي آلوده (مطالعه موردي: پساب خروجي كارخانه شير پاستوریزه پگاه همدان)، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- بررسی استفاده از لجن فاضلاب، کمپوست لجن و کود شیمیایی به عنوان کود در کشاورزی و تأثیر آن بر عملکرد سبزی شاهی (مطالعه موردی: شهر سرکان)، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- استفاده از کاه و کلش بوته کنجد به‌عنوان جاذب طبیعی برای حذف استامینوفن و ایبوپروفن از محلول‌های آبی، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- بررسی کارایی کربن فعال تولیدی از میوه بلوط در حذف فلوراید از محلول‌های آبی، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- توزیع و ارزیابی مخاطره سلامت استرهای فتالات در گردوغبار فضای داخلی ساختمان (مطالعه موردی: مراکز پیش دبستانی و دبستان‌های شهر تهران)، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- ارزیابی تناسب اراضی با مخاطرات محل دفن پسماند شهر کرمانشاه با استفاده از روش های چندمعیاره MULTIMOORA ،SWARA ،COPRAS و ARAS، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- ویژگی های مکانی-زمانی آلودگی هوای شهری و روابط علی آن با استفاده از داده های سنجش از دور و رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر تهران)، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- امکان‌سنجی غنی‌سازی و بی‌تحرک‌سازی عناصر آرسنیک، کادمیوم، نیکل و وانادیوم در رسوبات ساحل فرح‌آباد دریاچه خزر با استفاده از هیدروکسی آپاتیت و شلتوک برنج، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- توزیع، منابع، مخاطره بوم‌شناختی و مخاطره سلامت برخی ترکیبات پلی کلره بی فنیل در خاک سطحی شهر تهران، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- پیش‌بینی و شبیه‌سازی روند توسعه شهر همدان با استفاده تلفیق الگوی سلول های خودکار و SLEUTH، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1399.
- توزیع مکانی-زمانی عناصر آرسنیک، روی، سرب، کادمیوم و مس منابع آب زیرزمینی حوزه آبریز قره‌سو کرمانشاه در سال 1399، پایان‌نامه کارشناسی ارشد محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی حوضه آبخیز رزن-قهاوند همدان در سال 1399 با استفاده از شاخص‌های MI و PoS (مورد مطالعه: عناصر روی، سرب، کادمیوم و مس)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- بررسی غلظت عناصر سرب، کادمیوم، کروم و نیکل در بافت فیله ماهیان وارداتی مصرفی در شهر همدان (مطالعه موردی: ماهی آزاد و تیلاپیا)، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- شناسایی، منشاءیابی و ارزیابی مخاطره سلامت هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در گردوغبار داخلی (مورد مطالعه: شهر خرم‌آباد)، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- کارایی حذف اتوپوزید و سیکلوفسفامید از محلول‌های آبی با استفاده از کربن مغناطیسی عامل‌دار شده با اکسیدهای فلزی، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- پیش تغلیظ و تعیین مقادیر ناچیز جیوه و پالادیم در نمونه‌های آب و خاک آلوده و بافت عضله ماهی (حلوا، شوریده و ماهی تن) با استفاده از چارچوب‌های آلی- فلزی مغناطیسی، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- محتوی، منشاء یابی، توزیع مکانی و ارزیابی مخاطره بوم‌شناختی هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای در خاک نواحی صنعتی و کشاورزی شهرستان همدان، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- محتوی، توزیع مکانی، منشاءیابی، مخاطره بوم‌شناختی و مخاطره سلامت هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای و ترکیبات پلی‌کلره بی‌فنیل در خاک سطحی اطراف محل دفن زباله‌های جامد شهری (مورد مطالعه: مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه)، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- ارزیابی عملکرد کاتالیستی نانواکسید آهن و کبالت تثبیت شده بر روی کربن فعال (CoFe2O4@AC) در حضور پرسولفات در تجزیه سموم آترازین و دیازینون از محلول های آبی، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1399.
- مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی حذف یون عناصر آرسنیک و سرب از محلول‌های آبی توسط نانو بایو جاذب قارچ آسپرژیلوس نایجر، رساله دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1399.

- پژوهشگر برتر رشته تخصصی محیط زیست پانزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور، 1393.
- پژوهشگر برتر گروه آموزشی کشاورزی و دامپزشکی دومین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان)، 1393.
- پژوهشگر برتر منتخب ستاد ملی هفته پژوهش استان همدان، 1389، 1392، 1393، 1394، 1395، 1396، 1397، 1398.
- پژوهشگر برتر گروه آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی، 1390، 1391.
- پژوهشگر برتر گروه آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان، 1392.
- پژوهشگر شایسته تقدیر گروه آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان، 1393.
- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 1389، 1390، 1391، 1392، 1393، 1394، 1395، 1396.
- پژوهشگر برتر گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 1393، 1394، 1395.
- منتخب جشنواره تجلیل از برگزیدگان علمی دانشگاه آزاد اسلامی، 1394.
- رییس برگزیده باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور، 1386، 1391، 1393، 1394.

- آشنايي با كتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسلامي.
- ارزشيابي و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي.
- آمار مقدماتي.
- آموزش ايجاد وبلاگ.
- تبيين خدمات دانشگاه آزاد اسلامي.
- كاربرد GIS در مديريت حفظ محيط زيست.
- سازمان و مديريت.
- مديريت عملياتي.
- آشنایی با روش شناسی تحقیقات کیفی.
- مدیریت زمان: مفاهیم و ابزارها.
- آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI.
- آشنایی با نحوه ثبت اختراعات خارجی و قوانین ثبت اختراع (Patent).
- مدیریت استراتژیک.