عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه باستانشناسیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

لیسانس صنایع دستی از دانشگاه الزهراء (س) - تهران
فوق لیسانس باستانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- تهران
دکترا باستانشناسی با گرایش دوران تاریخی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- تهران

تدریس، پژوهش، و کاوش در حوزه باستان شناسی
تدریس و پژوهش در حوزه هنرهای سنتی
آموزش و اجرای مینیاتور و تذهیب
مربیگری تیر و کمان
عکاسی

ملایر
1350
08134481463

نایب رئیس و عضو هیات رئیسه تیر و کمان استان همدان
عضو تشکل رحمت