عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه مرمتمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

• رشته تحصیلی: مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
• آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
• محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه هنر اصفهان
• عنوان پست سازماني: عضو هيئت علمي
• محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان- گروه مرمت بناهاي تاريخي

برخی از سوابق مطالعاتی و طراحی:

• تهیه طرح مرمت استحکامی گنبدخانه جنوبی مسجد جامع همدان- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان - 1394
• تهیه طرح مرمت استحکامی ایوان جنوبی مسجد جامع همدان- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان - 1387
• تهیه طرح مرمت و ساماندهی محوطه آرامگاه بوعلی سینا - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان – 90- 1389
• تهیه طرح ساختاری- راهبردی ساماندهی و توسعه روستای گازرخان (الموت) - سازمان میراث فرهنگی- 1383
• طرح ساختاری- راهبردی ساماندهی بافت تاریخی شهر گمیشان- گلستان- شهرداری گمیشان- 1383

• پروژه مرمت و تعمیر سقف عمارت موزه جانورشناسی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی دانشگاه تهران-1392
• پروژه مرمت عمارت نورمحال در پارک پرواز- شهرداری همدان- 92- 1391
• پروژه طرح مرمت استحکامی ایوان جنوبی مسجد جامع همدان - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان – 88- 1387
• پروژه طرح مرمت و ساماندهی محوطه آرامگاه بوعلی سینا - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان – 90- 1389
• پروژه طرح مرمت کاروانسرای قلمدانی همدان - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان – 1388
• پروژه طرح مرمت حمام تاریخی محله حاجی – همدان - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان – 1388
• پروژه طرح مرمت امامزاده عبدالله انار - کرمان - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - 1383

دارای گواهینامه صلاحیت رتبه پایه یک در رشته مرمت آثار فرهنگی و تاریخی از استانداری همدان