عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه زیست شناسیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی زیست شناسی عمومی دانشگاه بوعلی سینا همدان
کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش اکولوژی سیستماتیک گیاهی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتری زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی دانشگاه بوعلی سینا همدان

مدیر پژوهش دانشکده علوم پایه
مدیر گروه میکروبیولوژی

دانش آموخته رتبه اول مقطع کارشناسی
دانش آموخته رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد
انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر (رتبه اول) در بین مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال 1388
انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر (رتبه اول) در بین مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال 1389
مقاله اینجانب با عنوان
Identification of metal concentrations in plants and soils of Hame Kasi mine and investigation of the relationship between plants and soil factors
در بخش ارائه شفاهی (سخنرانی) در همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار حائز رتبه اول گردید.
اینجانب بر اساس معرفي دانشجويان ممتاز دانشگاه در مقطع کارشناسی و به استناد جلسه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان، در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون پذیرفته شدم، در آزمون ورودی مقطع دکتری نیز موفق به کسب رتبه دوم (با آزمون) گشتم.
به واسطه فعالیت های پژوهشی فراوان و کسب رتبه اول در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز معدل 05/19 در مقطع دکتری عضو فعال استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا می باشم.
در سال 1386 به واسطه احراز رتبه اول ورودی های سال 1384 رشته زیست شناسی (کارشناسی ارشد) در دانشگاه بوعلی سینا و حضور فعال در عرصه¬های دانش، اندیشه و فرهنگ به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاهی معرفی شدم.
در سال 1390 به عنوان دانشجوی ممتاز دوره دکتری رشته زیست شناسی ورودی های سال 1388 معرفی شدم.
اینجانب دارای مدرک زبان MSRT (MCHE) با نمره 51 می باشم.
مقاله اینجانب با عنوان Phytoremediation potential of native plants grown in the vicinity of Ahangaran lead–zinc mine (Hamedan, Iran) به عنوان Hot paper معرفی شد.
در سال 1391 به عنوان دانشجوی ممتاز دوره دکتری رشته زیست شناسی ورودی های سال 1388 معرفی شدم.
انتخاب به عنوان مدرس برتر (رتبه اول) در بین مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال 1391