تحصیلات تکمیلی

دانشجویان محترم مقطع دکتری و مقطع کارشناسی ارشد می توانند جهت تسریع در انجام درخواست ها و یا آشنایی بیشتر با چگونگی انجام امور به جدول زیر مراجعه نموده  و فرمها یا بخشنامه های مورد نظر خود را دریافت نمایند.

تذکر مهم: با توجه به بخشنامه شماره ۷۰/۱۴۳۷۸ مورخ ۹۴/۳/۵ من بعد می بایست نگارش پایان نامه های ارشد و دکتری تخصصی به صورت دورو  انجام گیرد


دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

فرم های مرتبط با پروپزال:
فرم های پیش از دفاع:
فرم های پس از دفاع:


دانشجویان مقطع دکتری

فرمت نگارش پایان نامه:
بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها:

آخرین ویرایش ۹۹/۱۱/۱۰

این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد

جدول زمان بندی و مشخصات برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ردیف

نام دانشجو رشته تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور استاد داور استاد ناظر تاریخ دفاع روز دفاع ساعت دفاع

مکان دفاع