تحصیلات تکمیلی

لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید:

  • در هنگام تحویل مدارک دفاع( جهت اعلام آمادگی دفاع) به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه، علاوه بر تکمیل و ارائه فرم شماره ۷ ، ضروری است که صفحه نخست پایان نامه تایپ شده و سیمی شده(قبل از ارسال برای داوری)  حتما به امضای استاد راهنما رسیده باشد. در غیر این صورت مدارک ناقص تلقی شده و تحویل گرفته نخواهد شد.
  • تغییر استاد داور پس از تایید، به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.
  • تا حد امکان پرینت متن پایان نامه ها به صورت دو طرفه(چاپ دو رو) استفاده شود.
  • در مقالات مستخرج از پایان نامه که به منظور کسب نمره (۲ نمره از ۱۸ نمره) تهیه می شود تنها باید اسم دانشجو و اسم اساتید راهنما و مشاور درج شده باشد و اضافه کردن اسامی که نقشی در پایان نامه نداشته اند منجر به عدم کسب نمره مقاله خواهد شد.
  • بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات(َAffiliation) در بخش فرم ها و بخشنامه های معاونت تحصیلات تکمیلی سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان قابل دسترسی می باشد و باید دقیقا طبق این بخشنامه اقدام شود.
  • پس از دفاع و اعمال نظرات اساتید راهنما، مشاور و داور، دانشجو موظف است فرم مجوز صحافی را از بخش فرم ها در همین سایت تهیه نموده و به همراه آخرین نسخه پرینت شده از پایان نامه جهت اخذ امضاهای موجود در فرم مجوز صحافی و رفع نواقص احتمالی در ویرایش متن اقدام کند. بدیهی است چنانچه دانشجویی قبل از اخذ مجوز اقدام به صحافی نماید کلیه عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود . ضمنا ارائه فایل در قالب فلش و یا سی دی قابل قبول نمی باشد.
  • قبل از تحویل پایان نامه صحافی شده به کتابخانه، فرم مجوز صحافی باید تکمیل شده باشد.
  • همچنین دانشجویانی که فرم پروپوزال خود را برای تصویب به شورای گروه تخصصی ارائه کرده اند و در گروه تخصصی مورد تایید قرار گرفته است، باید از نسخه اصلی یک سری دیگر کپی تهیه نموده و (نسخه اصلی +نسخه کپی) را به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه ( جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه) تحویل دهند.
  • دانشجویان علوم و تحقیقات(پردیس) موظفند قبل از تکمیل فرم فراغت از تحصیل یک نسخه کپی صورتجلسه دفاع را همراه با کپی مستندات مقاله(چنانچه نمره مقاله داشته باشند) را به مدیر پژوهش تحصیلات تکمیلی دانشگاه (ساختمان تحصیلات تکمیلی) جهت ارسال و اعلام دفاع ایشان به علوم و تحقیقات تهران ارائه نمایند. در غیر اینصورت عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

دانشجویان محترم مقطع دکتری و مقطع کارشناسی ارشد می توانند جهت تسریع در انجام درخواست ها و یا آشنایی بیشتر با چگونگی انجام امور به جدول زیر مراجعه نموده  و فرمها یا بخشنامه های مورد نظر خود را دریافت نمایند.

تذکر مهم: با توجه به بخشنامه شماره ۷۰/۱۴۳۷۸ مورخ ۹۴/۳/۵ من بعد می بایست نگارش پایان نامه های ارشد و دکتری تخصصی به صورت دورو  انجام گیرد


دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

فرم های مرتبط با پروپزال:
فرم های پیش از دفاع:
فرم های پس از دفاع:


دانشجویان مقطع دکتری

فرمت نگارش پایان نامه:
بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها:

آخرین ویرایش ۹۶/۱۰/۵

جدول زمان بندی و مشخصات برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ردیف

نام دانشجو رشته تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور استاد داور استاد ناظر تاریخ دفاع روز دفاع ساعت دفاع

مکان دفاع

 ۱

زهرا محمدزاده روانشناسی صفایی جدیدیان نجاتیان ملکی ۹۶/۱۱/۳ سه شنبه ۹ انسانی

 ۲

 ناصر کمندی  تربیتی  صفایی راد  جدیدیان  نجاتیان  ملکی  “  سه شنبه  ۱۰  “

 ۳

 فایزه تسلیم  روانشناسی  ابراهیمی  صفایی  امینی  —  ملکی  ۹۶/۱۱/۳  سه شنبه  ۱۱  “

 ۴

 علیرضا رضایی پور  معماری  دکتر کریمی  ————–  دکتر دژدار  دکتر گودرزی سروش  دکتر مومن  ۲۹/ ۱۱/ ۹۶ یکشنبه  ۱۱  عباسپور

 ۵

 علیرضا بهرامی  عمران  دکتر قربان خانی  ————–  دکتر سعیدی جم  دکتر رزم آرا  دکتر مومن  ۳۰/۱۱/۹۶ دوشنبه  ۱۵  خارزمی

 ۶

 پژمان پروین  روانشناسی  دکتر احمدی  دکتر ابراهیمی  نجاتیان  ——————- دکتر کرمی کبیر  ۳۰/۱۱/۹۶  دوشنبه  ۱۰  علوم انسانی

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

 ۱۲

۱۳

۱۴

۱۵