مدیرگروه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گفت: بیش از هزار و ۲۰۰ دانشجوی روانشناسی و علوم‌تربیتی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

اعظم قویدل در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی همدان به مناسبت روز روانشناسی و مشاوره اظهار کرد: رشته روانشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از مقطع کاردانی تا ارشد در حال فعالیت است. در مقطع کارشناسی این دانشگاه ۵۸۷ نفر در رشته روانشناسی و ۶۹ نفر در رشته علوم‌تربیتی در حال تحصیل هستند.

مدیرگروه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بیان کرد: در مقطع تحصیلات تکمیلی واحد همدان که در چهار گرایش روان‌شناسی بالینی، تربیتی، عمومی، خانواده در حال فعالیت است ۲۱۶ نفر دانشجو در رشته روانشناسی بالینی، ۱۷۱ نفر دانشجو در رشته روانشناسی تربیتی، ۱۹۸ نفر دانشجو در رشته روانشناسی عمومی و ۴۵ دانشجو در رشته مشاوره خانواده مشغول به تحصیل هستند.

قویدل اظهار کرد: ۴۰ نفر استاد با تخصص‌های روانشناسی عمومی و تربیتی، کودکان استثنایی، بالینی و سلامت، مدیریت آموزشی و برنامه‌ریزی درسی، فلسفه تعلیم و تربیت و تکنولوژی آموزشی با گروه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان در حال همکاری هستند.

وی اظهار کرد: دانش‌آموختگان این رشته می‌توانند جذب مراکز مشاوره، آموزش‌ و پرورش، مهدکودک‌ها، کلینیک‌های روانشناسی، نیروی انتظامی معاونت اجتماعی، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، زندان‌ها و… شوند.