مصاحبه دکتری

از امروز صبح تا ۴ مردادماه بیش از ۳۵۰۰ نفر داوطلب ورود در رشته‌های دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی همدان مصاحبه می‌شوند

دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان اظهار کرد:« بیش از ۳۵۰۰ نفر در این مصاحبه شرکت کرده‌اند و تمامی فرآیند مصاحبه به‌صورت متمرکز در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار می‌گردد.»

سعید جامه بزرگی افزود: «با بهره‌گیری از میهمان سرای فدک واحد همدان تدابیر لازم برای اسکان، پذیرایی و دیگر تسهیلات شرکت‌کنندگان اندیشید شده است.»

وی افزود: «دانشگاه آزاد اسلامی همدان در ۲۷ رشته دکتری زبان و ادبیات فارسی– ادبیات غنائی، الهیات و معارف اسلامی– علوم قرآن و حدیث ، حقوق بین‌الملل عمومی، محیط‌زیست گرایش‌های آلودگی محیط‌زیست، آمایش محیط‌زیست، آب و فاضلاب و مواد زائد جامد، معماری، فلسفه هنر، الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی، روابط بین‌الملل، علوم سیاسی-اندیشه های سیاسی، ریاضی کاربردی– آنالیز عددی، فیزیک، شیمی گرایش شیمی آلی، ژئوفیزیک گرانی‌سنجی، مهندسی برق – قدرت، آموزش زبان انگلیسی، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی، مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی، مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط‌مشی گذاری عمومی ، مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه‌ها در ورزش، مدیریت ورزشی گرایش‌های مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی، مدیریت راهبردی در سازمان‌ها، علم اطلاعات و دانش شناسی – مدیریت اطلاعات و بازیابی اطلاعات و دانش دانشجو می‌پذیرد.»