انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با همکاری واحدهای ملایر و تویسرکان با  بیش از ۶۰ عنوان کتاب‌های منتشره  اساتید و مؤلفان این دانشگاه  در یازدهمین نمایشگاه کتاب همدان حضوری پررنگ دارد.

مسئول غرفه دانشگاه آزاد اسلامی در یازدهمین نمایشگاه کتاب استان همدان گفت:« انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با همکاری واحدهای ملایر و تویسرکان با  بیش از ۶۰ عنوان کتاب‌های منتشره  اساتید و مؤلفان این دانشگاه در یازدهمین نمایشگاه کتاب همدان حضور پررنگ دارد.»

ساسان مرشد زادگان  افزود: «کتب تألیفی توسط اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در استان همدان که توسط انتشارات دانشگاه به چاپ رسید در این نمایشگاه پیش روی مخاطبان است.»

وی بیان کرد:« یازدهمین نمایشگاه کتاب استان همدان با شرکت بیش از ۵۰۰ ناشر از سراسر کشور از تاریخ ۸ لغایت ۱۳ آبان ماه سال جاری و از ساعت ۱۴ الی ۲۰ آماده بازدید است.»