مدیرکل آموزش‌وپرورش استان همدان گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بار عظیمی از آموزش عالی کشور را بر عهده دارد و اگر نبود جامعه به این بالندگی علمی نمی‌رسید.

محمد پورداوود در نشست مشترک با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: «ارتباط مستمر با دانشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت مدارس غیردولتی برای توسعه آموزش در استان در دستور کار آموزش‌وپرورش استان همدان قرار دارد.»

وی افزود:« امروز بیش از بیست و دو هزار دانش‌آموز در استان همدان در مدارس غیردولتی درس می‌خوانند و توسعه این مدارس در دستور کار آموزش‌وپرورش استان است.»

پورداوود گفت: «آموزش و پروش استان همدان تمام‌قد آماده تعامل بیشتر با دانشگاه آزاد اسلامی همدان به‌عنوان یک نهاد علمی و فرهنگی تأثیرگذار در استان همدان است.»

وی بیان کرد: «برگزاری موفق مسابقات قرآن سراسری دانش‌آموزی کشور به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی تجربه مفیدی برای آموزش‌وپرورش استان همدان بود و امیدواریم در سایر بخش‌ها هم این تعامل افزایش یابد.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان هم با تبریک انتصاب پورداوود گفت:« شما به‌عنوان یک چهره دانشگاهی می‌توانید در این سمت نیز به خوبی نقش ایفا کنید.»

سعید جامه بزرگی گفت: «با بررسی‌های انجام‌شده و نیازسنجی‌هایی که صورت گرفته است، دانشگاه آزاد اسلامی همدان آمادگی دارد در مناطق محروم به توسعه مدارس بپردازد.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان گفت: «آمادگی کامل داریم در تمامی زمینه‌ها تعامل مثبت دوسویه با آموزش‌وپرورش که رسالت آموزش فرزندان این مرزوبوم را دارد، برقرار کنیم.»

معاون سما همدان نیز گفت: «بیش از هزار و پانصد دانش‌آموز در مدارس سما استان همدان مشغول تحصیل هستند.»

شاهرخ قاسم‌زاده گفت:«در شهر همدان شش مدرسه در ملایر پنج مدرسه و نهاوند دو مدرسه و تویسرکان یک مدرسه مشغول به فعالیت هستند.»

وی اظهار کرد: «ایجاد پرونده سلامت، برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی از مزایای مدارس سماء در استان همدان است.»